Connect with us

Exclusiv

OPINIE/ Efectele catastrofei din învățământ, educație și lipsei totale de morală a societății se reflectă, în primul rând, în presă

Brașovul MEU

Publicat

pe

Școala românească și, în special, cea pe bază de tarife (studii, examene, cursuri, cărți, reexaminări, etc.) produce mediocrități certificate cu diplome, a căror influență în societate e mai mult decât catastrofală. Iar dacă mediocritatea, creată de diplomele fără acoperire valorică, excelează la vreun capitol, acela e al pretențiilor de specialiști în toate domeniile, impunându-și punctul de vedere nu prin competență sau experiență ci prin vorbărie goală, tupeu, nesimțire, critică permanentă și demagogie, precum activiștii partidului comunist, veșnic deținători de soluții perfecte, ce au stagnat România, menținând-o la peste 50 de ani decalaj față de țările vestice ale Europei.

Efectele catastrofei din învățământ, educație și lipsei totale de morală a societății se reflectă, în primul rând, în presă

Tonul influenței nefaste al pseudo-specialiștilor asupra economiei și societății, este dat, din păcate, nu atât de pseudo-specialiștii guvernelor, cât de mass-media, domeniu în care s-au „refugiat” mulți dintre perdanții selecției profesionale, eșuați profesional și moral. Mulți dintre ei, autopretinși docți – în baza unor diplome traficate -, orgolioși și vanitoși, excelând doar la capitolul pretenții și oportunism imoral și-au aflat refugiul nu în mediul privat al economiei – unde se produce plusvaloare -, ci în politică sau mass-media, unde, profitând de lipsa unor standarde minime de performanță, marea majoritate se simt în mediul lor, precum „peștele în apă”. De douăzecișișase de ani suntem bombardați cu același stil pompieristic de analiză superficială a realității, suburbană ca și valoare sau calitate, conținând, în principal, dezinformare, manipulare și nu adevăr. Un stil în care frustrările și angoasle sunt criterii de bază,  în spatele cărora se derulează, în fapt, nu informarea corectă a cetățeanului, ci mizeria luptei dntre grupările și clanurile mafiote, pentru putere, respectiv pentru controlul resurselor, banilor și a averii publice, în care mass-media este utilizată ca armă pentru răfuieli. De douăzecișișase de ani, aceleași figuri expirate, nereformate, ponosite, obosite și surmenate, de atot-știutori, monopolizează curent ecranele sau presa scrisă și nu pleacă nici când sunt arestați și condamnați pentru fapte grave de corupție, hoție sau alte fapte ce reprezintă apogeul imoralității și nu le pasă că au plictisit o țară întreagă cu inepțiile lor sterile. Orice se întâmplă în societate, indiferent de domeniu sau de complexitate, este preluat și introdus în malaxorul omniprezenților pseudo-specialiștilor mass-media, analizat, sortat și clasificat în bun sau rău, de către o pseudo-instituție mass-media, devenită, ad-hoc tribună națională și tribunal popular, compusă din mediocrități sadea, ce-și impun, arbitrar, rolul de factor de sinteză, analiză, discernământ și hotărâre, iar rarele excepții ce încearcă să corecteze anomalia (meteoritice, pentru că sunt imediat înlăturate sau discreditate), nu fac altceva decât să confirme regula. Și, într-un astfel de „ghiveci” în care adevărul este malaxat de nu mai poate fi extras în nici un mod, indiferent dacă domeniul analizat și autopsiat presupune sau nu competență și profesionalism, studii de specialitate sau experiență, interesele – de regulă meschine -, îl transferă, constant, în sfera bagatelizării totale, acolo unde este accesibilă multi-pseudo-specialistului media, care, aflat „pe terenul său”, se pronunță doct și incontestabil (nu acceptă puncte de vedere profesioniste, din principiu), emițând nu judecăți de valoare, ci postulate, de la înălțimea stupidă a pretențiilor, stabilind, printr-un drept subiectiv de veto, generat de orgoliu și vanitate, albul sau negrul domeniului, cu care manipulează, inclusiv justiția.

Ce preferă auditoriul și cititorii? Mercenarii, știu-tot sau profesioniștii?

   Pe o piață a tranzacționării ideilor, în funcție de rating-ul subiectiv al gură-cască ce pierd timpul (și la propriu și la figurat), ascultând inepții frumos ambalate în cuvinte, dacă așa zișii analiștii de serviciu al societății (în fapt instrumente ale grupurilor de interese economice) s-ar limita la domeniul pe care-l stăpânesc (și nici aici n-ar avea dreptul moral să se pronunțe fără experiență și fără certificarea competenței), evitând să substituie specialiștii în domeniu (mai ales în cel economic, unde toți au impresia că exelează și au dreptul la opinie pentru că dețin soluții miraculoase), societatea ar avea mult mai mult de câștigat. Când însă, în postura de impostori cronici, aproape tot ceea ce reprezintă mass-media, a migrat de la profesia în care s-au pregătit, cantonându-se și dezvoltându-și  (in)„competența”, exlusiv, în domeniul economiei, respectiv a analizării și disecării deciziei economice și, în special, a evaziunii fiscale, traficului de influență sau mitei, fără minimul de experiență economică sau juridică în domeniu sau fără a fi participat, vreodată, efectiv, la derularea sau managerierea unei activități economice, rezultatul este previzibil un amestec nedefinit de judecăți emise prin melanjarea pasiunii și inetereselor personale cu părți de adevăruri, extrapolate în dorințe generate de frustrări profesionale, sociale și anormal de primitive în ce privește percepția. Astfel, contrar a ceea ce ar fi logic să se întâmple, adică jalonarea și conturarea corectă a unor direcții sociale, decantând mizeria și imoralitatea de adevăr, rezultatul analizei deciziilor nu e decât refularea unor frustrări, generate de egoism, invidie, vanitate sau dorințe perverse, ce au ca efect manipularea ordinară a cetățeanului de către un sistem pretins mass-media, mediocru profesional, palfonat la nivelul cartoanelor ce vor să substituie realitatea și la nivelul inetereselor personale sau de grup. O manipulare alimentată și întreținută de și de care beneficiază adevărații „profesioniști” ai zonei „gri” sociale, ce speculează oportunitățile generate de acest sistem de imbecilizare socială.

Rătăcind într-un sistem fortificat de limitele educației și nivelului percepției, consecvent și persistent, fără minimă decență față de ceea ce reprezintă adevărata performanță, tot soiul de pseudo-specialiști tupeiști – care au impresia că percep profesionist fenomenul, chiar mai bine decât cei ce se ocupă constant de domeniu -, ne dau lecții despre evaziune fiscală, bombardându-ne cu banalități și considerații sub-mediocre, al căror rezultat mai mult încurajează evaziunea decât o anihilează, pentru că neperceperea mecanismelor și a fenomenului generează încredere totală celor care exploatează domeniul. Anchete peste anchete jurnalistice, dezvăluiri (cutremurătoare !!), care se doresc a fi bombe de presă și dovada profesionalismului, în marea majoritate a cazurilor nu sunt decât niște fâs-uri fără efect sau, în cele mai bune cazuri, dovezi ale diletantismului unor pseudo-specialiști, care, pe post de instrument al deținătorilor de drept al informațiilor, lasă impresa că ancheta și descoperirile le aparțin. Puși să explice, prozatorii – în mare parte simpli copiști după referate și rechizitorii -, de frica răspunderii pentru calomnie, dau în bâlbâială, lăsând anchetele „în coadă de pește” sau schimbând „macazul” din mers când sunt supuși presiunilor, lăsând „beneficiarii” fără final.

Evaziunea fiscală, redistribuirea clientelară și netrasparentă a averii publice și a banilor publici, sunt, de departe, principalele cauze ce generează și întrețin corupția în România. De ce tratează mass-media efectele și nu cauzele ? De ce nu denunța legislația ce favorizează corupția ?

Exemplul cel mai elocvent în acest sens îl reprezintă faptul că 99,9 % din marii „analiști” economici ai mass-media (și nu numai, pentru că și peste 50% dintre foștii și actuali membrii ai Guvernului României fac parte din aceeași categorie) încă n-au înțeles (sau se fac că n-au înțeles) că originea și sursa corupției din România o reprezintă averea publică și banul public și că, în ceea ce privește banul public, în pole- position se află sutragerea ipozitelor și taxelor, respectiv alocarea clientelară a banilor din bugetul public. Nu înțeleg (sau se fac că nu înțeleg ?) și nu știu că principala sursă a alimentării bugetului public, unde este cantonat grosul evaziunii și domeniul unde mafia proliferează și extrage fondurile cu care controlează guvernul și economia, este taxa pe valoarea adăugată, care reprezintă aproximativ 7,5 – 8% din PIB, adică aproape 50% din veniturile fiscale. Deși România aplică TVA încă din 1992, marii jurnaliști de investigații nu numai că nu cunosc mecanismul prin care statul colectează TVA, ci nu știu nici să facă diferența dintre metoda clasică prin care este colectată TVA de la consumatorul final și metoda simplificată de colectare a TVA, respectiv avantajele și dezavantajele fiecărei metode. Nici unul din așa zișii „analiști” economici sau cei care fac emisiuni (serial) despre evaziunea fiscală nu știu ce reprezintă, practic, noțiunea de deductibilitate a TVA sau a cheltuielilor din profitul impozabil și ce impact are actuala metodă de colectare a TVA (în cascadă) și deductibilitatea TVA sau deductibilitatea cheltuielilor asupra bugetului de stat sau ce reprezintă, la nivel de PIB, TVA.

Că poartă numele de Ionescu, Șerbănescu, Pastia, Georgescu, Chireac sau mulți alții (mulți cu studii doar în domeniul jurnalismului sau cu diplome de economiști cumpărate de la „tarabe” precum „Goldiș”, „Drăgan”, „Cantemir” sau alte asemenea așezăminte „culturale”) cu pretenții de docți în domeniul evaziunii, ce scriu sau moderează „seriale” TV în domeniu (chiar și Ionuț Dumitru – președintele Consiliului Fiscal ori Călin Georgescu – președintele Clubului de la Roma), se pare că n-au perceput ce înseamnă TVA pentru economia românească sau cum a ajuns TVA cea mai iportantă sursă de alimentare cu fonduri a crimei organizate și cât de catastrofală, pentru România, este menținerea actualului sistem de colectare al TVA. Nu am auzit niciodată analiștii economici vorbind despre cauza reală a celei mai mari hemoragii bugetare din România, reprezentată de diferența dintre TVA colectată de la consumatorul final și cea care ajunge, efectiv, la bugetul de stat, care a creat sistemul de tip mafiot și a fost una din cauzele ce au generat nivelul actual al corupției din România. Cu mici excepții (printre care, Ionuț Dumitru, Ilie Șerbănescu, Călin Georgescu), mass-media, parlamentarii, membrii guvernului sau reprezentanții instituțiilor publice care au în portofoliu activitatea de prevenire și depistare a cazurilor de evaziune fiscală, deși cunosc și recunosc faptul că România se află în colaps financiar și a apelat la împrumuturi uriașe (FMI, BM, BERD, bănci comerciale, titluri de stat, etc.) pentru a nu intra în faliment, evită (din motive ușor de anticipat) să recunoască public că aceasta se datorează, în primul rând, faptului că guvernele au fost incapabile să colecteze taxele și ipozitele și că România a devenit țara unde crima organizată, în domeniul colectării taxelor și impozitelor, este cea mai „performantă” din UE. Se fac că nu înțeleg că adevărata catastrofă a colapsului financiar al României îl reprezintă gradul scăzut de colectare, în special TVA, accizele și a impozitului real pe profit (la TVA gradul de colectare se află la 56% din estimat, adică pe ultimul loc în Europa, iar la total taxe colectăm aproximativ 75%, față de restul UE, unde gradul de colectare se situează la peste 90%) și nici nu analizează, așa cum se ipune, activitatea guvernelor prin prisma acestor „realizări”, care ar trebui să fie condiția de bază a analizei activității și performanței guvernelor.

Oricât am ocoli și minimaliza fondul problemei, este evident că, în România, corupția și traficul de influență reprezintă principala cauză a sărăciei și menținerii României în categoria țărilor subdezvoltate ale Europei, respectiv a nefuncționării statului de drept și reprezintă, în fapt, mecanismul prin care grupările de crimă organizată au acces direct la banul public și la averea publică. Și, în pofida a ceea ce ni se servește ca și cauză, respectiv factorul uman, cauza principală constă în lipsa unei legislații adecvate, clară, precisă, fără ambigutăți, care să impună transparență totală în colectarea și cheltuirea banului public și care presupune, în primul rând,  eliminarea metodelor arhaice în domeniul colectării și redistribuirii banului public și înlocuirea acestora cu metode eficiente, simple, fără „amendamente” impuse de crima organizată. Or, este mai mult decât evident că, menținerea unor metode învechite în colectarea banului public și a unor criterii subictive și arbitrare în ce privește transferul averii publice și banului public către domeniul privat, constituie adevăratele cauze ce generează și întrețin corupția în sistemul public, având ca și consecință blocarea dezvoltării economiei și creșterea nivelului de sărăcie a populației, aspecte ce caracterizează astăzi România. Un stat care, de peste douăzecișipatru de ani, constant, pierde, anual, în favoarea crimei organizate, peste 25% din total taxe și impozite pe care contribuabilii le achită, adică peste 8,25% din PIB (ceea ce reprezintă, la nivelul anului 2017, aproximativ 60 miliarde lei, adică peste 13 miliarde euro anual) și-și menține „solvabilitatea” prin împrumuturi externe, contra unor dobânzi uriașe și a cedării suveranității asupra resurselor naturale, esențiale asigurării independenței economice și asigurării supraviețuirii populației, are uriașe probleme de management sau administrare, probleme ce n-ar trebui să treacă neanalizate și nesancționate de mass-media cu pretenții de analiști economici și care ar trebui, zilnic, să reprezinte capul de afiș al întregii mass-media. Pentru că, dacă mass-media ar fi înțeles fenomenul, respectiv că proliferarea corupției este direct proporțională cu procentul taxelor colectate de către crima organizată și că gradul scăzut de colectare a TVA (de 56 % din estimat) reprezintă una dintre cauzele principale a proliferării corupției și că soluția era schimbarea mecanismului de colectare a TVA, făcând presiuni asupra Parlamentului și Guvernului României în acest sens, forțându-le să adapteze și îmbunătățească legislația – în special în domeniul metodelor de colectare a TVA, a accizelor și a deductibilității cheltuielilor la calculul impozitului pe profit -,  care să conducă la eficientizarea activității de colectare a veniturilor, până la un nivel de cel puțin 90% din estimat (conform nivelului înregistrat în UE), anual, bugetul de stat ar fi colectat cel puțin 35 miliarde lei în plus, adică aproximativ 8 miliarde de euro ar fi intrat, suplimentar, în trezoreria statului. Opt miliarde de euro suplimentar în bugetul de stat, anual, reprezită exact suma pe care guvernele României au împrumutat-o, constant, în ultimii ani, pentru a asigura funcționarea statului și a evita declararea falimentul administrării statului.

Când însă avem o mass-media care nu înțelege (sau se face că nu înțelege, pentru că este „alimentată” din acest sector al evaziunii) cum funcționează mecanismul de colectare a TVA (și, implicit, mecanismul simplu, favorizat de lege, prin care este sustrasă TVA plătită de consumatorul final), în cascadă  și ce ar însemna pentru România adoptarea metodei simplificate de colectare a TVA (exemplul cerealelor, pe care guvernanții îl ascund, este edificator în ceea ce privește eficiența aplicării metodei simplificate la colectarea TVA), simplificarea legislației privind colectarea accizelor (eliminarea scutirilor și restituirea doar după ce s-a făcut dovada utilizării în domenii netaxabile) sau a regândirii aplicării deductibilității cheltuielilor în cazul ipozitului pe profit, pe criterii reale, de aport direct la crearea plusvalorii; când avem o presă care, avidă de senzațional, întreține cauzele ce generează efectele, adică nu denunță legislația și mecanismul care permite jefuirea bugetului public și nu face presiuni asupra Guvernului și Parlamentului în vederea modificării legislației, ci analizează, steril, neprofesionist, subiectiv sau dedicat, doar efectele evaziunii, adică o mică parte din cazurile depistate; când avem o presă care n-a făcut, niciodată, un bilanț al guvernării, pe principiul eficienței administrării banului public (colectare, cheltuire, împrumuturi) și n-a analizat, serios, niciodată, soldul real al administrării țării de către guvernanți (adică cât a produs, cât a cheltuit, dar, mai ales, cât a înstrăinat din averea publică și cât a împrumutat), șansele ca România să se redreseze economic, să se diminueze evaziunea fiscală și, implicit, corupția, sunt ca și inexistente. Pentru că menținând o legislație depășită moral, imperfectă, plină de „amendamente” strecurate deliberat de crima organizată, stufoasă și plină de contradicții, pentru care crima organizată a creat mecanisme eficiente, aproape perfecte, prin care devalizează bugetul (metoda colectării și rambursării TVA prin firme „fantomă”, metoda neplății accizelor prin schimbarea formal a destinației produselor, metoda nedeclarării producției la cereale, etc.) România va continua să rămână un stat administrat, total, de crima organizată, ce se va bate, exclusiv, pentru acapararea puterii în vederea administrării averii publice în favoarea corporațiilor, grupurilor de interese și, în nici un caz, a cetățenilor.

Și tot în aceeași ordine de idei, n-am auzit pe nimeni din mass-media, în ultimii ani, să menționeze faptul că unul dintre criteriile esențiale ale accederii la spațiul Schengen este creșterea performanței colectării veniturilor bugetare (în special a celor fiscale), până la minim 90% din cele estimate, în cazul veniturilor fiscale și pâna la minim 70% în cazul TVA (în prezent 54%). Or, deși a cheltuit enorm (numai cu reorganizarea ANAF s-au cheltuit peste 82 milioane de euro, pe care DNA, deși știe că s-au cheltuit aiurea, văd că nu are interes să verifice „destinația” reală a banilor alocați pentru reorganizarea ANAF), România n-a performat în ceea ce privește creșterea gradului de colectare a veniturilor fiscale, situându-se tot la nivelul de 75% din estimat, adică la nivelul din 2007 (al aderării la UE). Mai grav, la sfârșitul lunii octombrie 2017, în pofida declarațiilor care spuneau că România a înregistrat cea mai mare creștere economică din UE, TVA colectată (impozitul cu ponderea cea mai mare în total venituri fiscale, care reflectă activitatea ANAF și, în special, a celebrei Direcții Antifraudă), reprezenta 6,8% din PIB, în condițiile în care, în perioada similară a anului 2011 (cu un an înainte de preluarea puterii de către Guvernul Ponta), TVA colectată reprezenta 7 % din PIB, adică cu 0,2 % mai mult (???!!!).

Deci, în loc să înlăture cauzele reale, adică să schimbe legislația care favorizează crima organizată și să blocheze mecanismele prin care sunt sustrase taxele și impozitele, guvernele au procedat în cel mai dezastruos mod cu putință (la comanda crimei organizate, se pare), reorganizând administrația (epurând, practic, incomozii ce deranjau crima organizată), administrație care, din păcate, a continuat să opereze cu aceleași legi deficitare, cu efecte previzibile, favorabile, exclusiv, crimei organizate. Și mass-media nu numai că tace complice când guvernele mimează reformele, acceptând epurările ca și reorganizări de instituții în vederea eficientizării activității, ba mai și aplaudă (contra sponsorizări, bineînțeles !) farsele guvernanților, care în loc să schimbe legile și să blocheze mecanismele prin care bugetul public este devalizat, epurează instituțiile și mută funcționarii dintr-un serviciu sau birou în altul sau dintr-o instituție în alta.

Și asta într-un consens general, în care mass-media, crima organizată și clasa politică – adică zona interlopă a economiei – „și-au dat mâna”și ocolesc subiectul politizarea, de tip mafiot, a administrației publice. Și atunci cum să se elimine corupția ? Chiar nu observă nimeni că aceasta crește exponențial, iar eficiența DNA, deși pare în creștere, raportată la nivelul corupției, este, procentual, tot mai scăzută ?

Concluzia ?

Avem o mass-media bolnavă (nu produce nimic concret, care să conteze cu adevărat, nu monitorizează, nu vede adevăratele și realele probleme ale economiei, ci doar execută ordinele și recită public dictările), care scurmă vârful mizeriei, convinsă ca a decopertat și a făcut vizibil fenomenul și că, astfel, asigură lovirea în inima caracatiței. O mass-media total neprofesionistă, încremenită în șabloane arhaice, de tip comunist, ce are nevoie de upgradare și de profesionalizare, renunțând la orgoliile bazate pe nimic, adică pe diplome traficate, pe vanități ce vor să substituie experiența și competența reală, dar mai ales, la scrisul și moderarea după dictare, pe baza unor (dez) „informări” furnizate de adevărații păpușari ai societății, ce profită de dieletantismul și lipsa de profesionalism a slujbașilor mass-media. O mass-media care trebuie să înțeleagă că nu poate substitui specialiștii, că trebuie să-și „primenească” rândurile cu valori reale, capabile să monitorizeze și să sancționeze derapajele sistemului și să accepte că nu poate supraviețui doar în rol de instrumente ale celor ce dirijează societatea, prin orgolii și vanitate, adică a celor care devalizează bugetul public, pentru că asta, în final, reprezintă sinucidere socială. Pentru că, oricât ar fi de inteligenți, de buni oratori sau mânuitori ai condeiului și orice pretenții ar avea, actualii ce reprezintă mass-media, nu pot fi chiar atât de naivi (făcând abstracție de orgolii sau interese financiare) să nu-și dea seama că nu pot înțelege fenomenele fără practică și fără experiență; că a crea este infinit mai greu decât a distruge și că societatea nu poate evolua numai prin critică pasională, fără soluții, iar acest lucru este mai mult decât vizibil în mass-media actuală. In prezent – deși mulți ignoră realitatea determinați, se pare, mai mult de partea materială imorală decât de adevăr -, pentru adevărații profesioniști, emisiunile în care cei cu pretenții de analiști, doar scurmă mizeria, după dictare – alimetați „preferențial” cu informații și documente la care, logic, n-ar avea cum să aibă acces -, nu produc decât greață și scârbă și un soi de lehamite fatidică, generată de imoralitatea cuibărită în mass-media, pentru că se vede, „din avion”, înregimentarea mass-media în slujba crimei organizate și a zonei interlope a politicii românești. Iar marea majoritate a celor care sunt cu adevărat specialiști în domeniul evaziunii fiscale (inspectori, polițiști, procurori, judecători), asistă neputincioși la cum mass-media, în loc să susțină performanța reală în lupta împotriva evaziunii și a corupției, a devenit o castă a mediocrilor, frustraților profesional și vanitoșilor, ce cred că prin diletantism și-au depășit condiția umană trasată de cel care a fost la originea creației și care pot să-și impună frânturile de adevăr ca regulă de bază, ca și cum n-ar fi vorba de cea mai evidentă dovadă a prostituției morale. În loc să creeze, contra arginții lui Iuda, desființează pe cei ce performează, băgându-i în malaxorul discreditării, exercitându-și rolul de avocați ai Diavolului de tip voiculescian, patrician, ghițian, sau alte „fenomene” etalon naționale de acest gen, care au redecorat pastelul pestriț al unei Românii în care a fi cinstit, corect și a servi legea și adevărul reprezintă un handicap, de multe ori capital. Iar întrebarea care mă tot provoacă e: dacă partea mass-mediei, sponsorizată din bani publici, nu va mai avea acces la acest gen de „mită” bugetară, unde se va aciui hoarda de mercenari ce-au supt, cot la cot cu interlopii politici, fondurile publice, băgând sub preș munții de gunoi imoral ce-au îmbolnăvit cronic societatea ?

 

Exclusiv

Modelul de administratie liberala/Slanic – Prahova

Brașovul MEU

Publicat

pe

Domnul Rizea Cocuță din Slănic, Str Piatra Verde, este in greva foamei în fața Primăriei!

Rizea Cocuța susține că a intrat, luni, în greva foamei după ce, în urmă cu doi ani, asociația de animale din care face parte a fost descalificată de la licitația organizată pentru închirierea unui islaz. Acum, pe rolul instanței se află un proces prin care se solicită anularea licitației, dar până la viitorul termen, în septembrie, cetățeanul susține că vacile lui trebuie să mănânce. Mâine, bărbatul este decis să aducă animalele la Primăria Slănic.

Rizea Cocuța are 11 animale și susține că nu are unde să-și ducă vacile la islaz, pe motiv că cel mai apropiat teren a fost închiriat în urmă cu doi ani.

„S-a făcut licitație în urmă cu doi ani, la care am participat. Pe noi, adică asociația din care fac parte, ne-a descalificat, în mod abuziv, spun eu, pentru că nu am avut numărul necesar de vaci, respectiv UVM (19,7 unități vacă mare care să pască pe un hectar). Problema este că după licitație, islazul a fost subînchiriat, iar aici sunt aduse oi, deși, conform contractului, pe islaz ar fi trebuit să fie numai vaci. Am dat în judecată și am cerut anularea licitației. Primarul orașului mi-a spus să duc vacile pe celelalte islazuri închiriate de către asociația din care fac parte, dar distanța până acolo este de 5 – 6 km. Eu nu am cum să merg pe islazurile recomandate de Primăria Slănic, pentru că acolo sunt alți oameni și nici nu pot aștepta până la toamnă, pentru că animalele trebuie să mănânce”, susține Rizea Cocuța.

Contactat telefonic, primarul orașului Slănic, Remus Moraru, susține însă că licitația a fost organizată de o comisie formată din mai mulți membri.

„Este un dosar pe rolul Tribunalului Prahova, prin care cetățeanul solicită anularea licitației pentru islazului din punctul Piatra Verde – Valea Pietrei. Termenul la dosarul prin care se solicită anularea licitației este 07.09.2020. Precizez că licitația a fost organizată de o comisie. Asociația din care face parte Rizea Cocuța mai are două islazuri, unul la Valea Muscelului, iar cel de-al doilea la Praja. Asociația a mai avut un islaz în 2015, dar terenul a fost retrocedat proprietarului de drept. Eu am încercat o mediere, încercând să-i explic cetățeanului aflat în grevă că termenul este în septembrie”, a explicat Remus Moraru, primarul orașului Slănic.

Cu vacile la Primărie

Primarul localității susține că soluția poate fi dată numai de instanță, iar Primăria nu poate interveni în acest caz, fiind vorba de o licitație prin care a fost desemnat un câștigător.

La rândul său, crescătorul de animale consideră că vacile sale nu pot aștepta ani de zile finalizarea unui proces, dar și că soluțiile propuse nu pot fi luate în considerare, dezvaluiau cei de la Observatorul Prahovean.

https://www.observatorulph.ro/viata-prahovei/2577162-un-crescator-de-animale-din-slanic-face-greva-foamei-aduc-vacile-la-primarie

Răspunsul celor din primărie a fost : DU-LE LA ABATOR!!

Protestul a avut loc, miercuri dimineață, la Slănic

În semn de protest, crescătorul de animale a intrat, luni, în greva foamei, iar miercuri dimineață și-a dus vacile să pască în curtea Primăriei.

 

„Bună sa va fie viața, tuturor.!Astazi,as vrea sa va povestesc una, mai ceva ca in filmele alea de humor negru.
Ajunge maica-mi acasă, o înștiințare de la primăria Slănic ,unde ,unchiului meu Ion Mocanu,i se cere să plătească o amendă de 100 de lei ,în termen de 5 zile pentru a evita „executarea forțată „.
Eu, nu prea stiu de glumă și apoi, unde-i lege nu-i tocmeală.
Invit edilul orașului, sau pe cine dracu a scris înștiințarea asta sa înceapă procedurile de executare forțată.
Adresa este in cartierul Grosani,la umbra unui brad in cimitir . Are o cruce mica de lemn la cap si se odihnește acolo de prin septembrie 2017…Aaaaa…Ce infracțiuni o fi comis ? Nu stiu. Era paralizat de ani buni , nu vorbea, scoatea doar niste sunete si nu ieșea nici măcar pînă la poarta, cel puțin cu 5 ani inainte de deces.
Ce sa va spun? Aș râde, dacă situația era de altă natură. Dar nu este …Nu va așteptați la dezinfectarea străzilor, la măști gratis, ajutor din partea primăriei sau competență a persoanelor care lucrează pentru „stat” ..astepati-va la amenzi sau solicitări de plata pe numele celor care nu mai sunt printre noi .
Acu’ ma gîndesc,…daca ăstuia i-a ajuns amendă acasă…dupa atatia ani de când e cu „țărână in gura „…nu e ca a si votat la alegerile de acum cîțiva ani?, precizeaza Anda Sterie‎ pe grupul RESPECT PENTRU CETATENII ORASULUI SLANIC de pe Facebook.

 

 

„Harababura” din Slanic

 

17 iulie – Slanicul in bezna

 

O lei investitii

27000 euro

Deși în construcția aferentă Băii Verzi din Slănic – amenajată cu fonduri europene în urmă cu circa 10 ani – există și toalete, Primăria Slănic, prin vocea edilului PNL Remus Moraru, a propus construirea unei noi anexe cu destinația WC-uri publice în incinta complexului turistic.

 

Un wc public de la Baia Verde din Slănic, construit de primărie la preț de apartament titra Prahova info.

https://prahovainfo.ro/actualitate/370-un-wc-public-de-la-baia-verde-din-sl%C4%83nic,-construit-de-prim%C4%83rie-la-pre%C8%9B-de-apartament.html?fbclid=IwAR0pspdc4_tvYTgOq6G5qfVPRcaiF9Atl1qrI1rS2IrUU4t0aPby7cCbToo

„Conform proceselor verbale de captura puse la dispoziție de către Primăria Slănic în baza legii 544/2001 în intervalul 2016-prezent, în Slănic au fost capturați de către hingheri 281 de câini la preturi de 200-250-300 lei/bucata. Oare de unde atât de mulți caini?!

BURSA SOCIALA COPIL 80 LEI
BURSĂ MEDICALA COPIL 100 LEI
BURSĂ COPIL ORFAN 100 LEI
Bani mai mulți pentru copii nu s-au găsit la primărie
În luna Aprilie când noi eram ținuți în case, fiind stare de urgenta iar ANSVSA BUCUREȘTI recomanda suspendarea activităților de capturare, firma fostului primar CHIROBOCEA lucra de zor în Slănic capturand 26 de caini cel puțin pe hartie, iar Primăria Slănic ignora solicitarea Prefecturii Prahova de alocare a resurselor pentru sterilizări gratuite, tocmai pentru ca era stare de urgenta!”

1 iulie 2020, ziua becurile aprinse

„Alo Politia oraș Slănic!
Domnul acesta nu isi ia amendă pentru parcare neregulamentara?
Că pe mine m-ati amendat in 2016 fix pentru același lucru!
Sau, fiind patronul de la Planetarium….si in fața hotelului primarului nu se pune?
Dinăuntru nu se vede…nu??”

Parc comuna primitiva Slănic

 

Mai vrea o „tura”

Poate pentru astfel de rezultate marete marca PNL:

 

„Așa era amenajat cel de-al III-lea lac, din locația ”Baia Verde”, înainte de a fi investite cele 4 (patru) milioane de euro !? L-ați văzut cum arată acum, după ce a înghițit cele patru milioane de euro !? Dacă nu !? Mergeți să-l vedeți !?” Vom reveni. (Cerasela N.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citeste in continuare

Exclusiv

Oare așa a negociat și la Bruxelles miliardele alea multe și de hârtie?

Brașovul MEU

Publicat

pe

Pentru milioane de copii si părinți, redeschiderea școlilor în pademie este o chestiune vitală. Și totuși… ,,Formula de calcul nu a fost comunicată corect Administrației Prezidențiale de către Ministerul Sănătății”. Chiar îl cred pe întâiul cititor de prompter al țării. ,,Informația corectă este următoarea: criteriul epidemiologic în funcție de care școlile se vor încadra în scenariile „verde”, „galben” sau „roșu” este numărul total de cazuri noi înregistrat în ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori din localitatea în care se află școala, și nu media zilnică de îmbolnăviri pe ultimele 14 zile, așa cum a fost inițial comunicat de către Președintele României.”
Oare așa a negociat și la Bruxelles miliardele alea multe și de hârtie, se intreaba analistul Radu Teodor Soviani. (Paul D.).

Pentru milioane de copii si părinți, redeschiderea școlilor în pademie este o chestiune vitală Și totuși… ,,Formula de calcul nu a fost comunicată corect Administrației Prezidențiale de către Ministerul Sănătății''. Chiar îl cred pe întâiul cititor de prompter al țării. ,,Informația corectă este următoarea: criteriul epidemiologic în funcție de care școlile se vor încadra în scenariile „verde”, „galben” sau „roșu” este numărul total de cazuri noi înregistrat în ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori din localitatea în care se află școala, și nu media zilnică de îmbolnăviri pe ultimele 14 zile, așa cum a fost inițial comunicat de către Președintele României.'' Oare așa a negociat și la Bruxelles miliardele alea multe și de hârtie?

Publicată de Radu Teodor Soviani pe Joi, 6 august 2020

 

Articolul Oare așa a negociat și la Bruxelles miliardele alea multe și de hârtie? apare prima dată în Ziarul Incisiv de Prahova.

Citeste in continuare

Exclusiv

Modelul de candidat PNL la primarie/ Dorian Botoaca – „omul” lui „Portocala” si Kovesi – falsuri si furturi grosolane din bani publici/Inregistrari audio-video/documente (II)

Brașovul MEU

Publicat

pe

In articolul anterior precizam ca NU putem incepe dezvaluirile din serialul „Operatiunea BOLOVANUL „PIETROS” de pe strada Malul Luncii/Amantul, serviciile secrete, barlogul „Zeitei” de unde se dictau „paradelile”, ziaristi si oameni de afaceri” – fara omul de „casa” din aceasta „operatiune”, primarul de la care au inceput marile „paradeli” ale prietenului sau procurorul Negulescu Mircea si ale protectoarei sale, Laura Codruta Kovesi.

Comandamentul „Statului Paralel” s-a aflat o buna perioada de timp in Comarnic unde „Zeita” intre intalnirile intime primea in „audienta” procurori, oameni de afaceri, primari, etc.
Printre acestia s-a aflat „omul de baza” al acestei operatiuni, primarul Dorian Botoaca de la aceea perioada.


Am precizat ca vom dezvalui in episoadele urmatoare cum Dorian Botoaca a fost utilizat de Negulescu si Kovesi in anumite dosare celebre si/sau care au fost motivele declansarii unei „vanatori de vrajitoare”, motivele si interesele obscure ale acestor dosare comandate de insusi Kovesi (in episoadele urmatoare).
„Motto: “Paralelu’ n-o dormitu, numa oțâr s-o hodinitu!”
In schimbul utilizarii primarului Dorian Botoaca de catre gasca de crima organizata de la DNA ST Ploiesti acesta a beneficiat si beneficiaza de protectia IPJ Prahova si a DNA ST Ploiesti, dosarele pe numele acestuia „zacand” prin sertarele celor doua institutii.
Noi prezentam opiniei publice modelul de candidat PNL la primarie:
Falsuri si furturi grosolane din bani publici efectuate de Dorian Botoaca in perioada cand acesta s-a aflat la conducerea primariei Comarnic
Am prezentat inregistrari audio-video prin care se demonstreaza aceste falsuri si furturi, in care Dorian Botoaca recunoaste personal „parandaratul”, spaga din care si-a construit o vila de 2 milioane de euro in Comarnic (pe numele unei terte persoane) dar pozeaza intr-un liberal „cinstit” si pentru ochii prostilor sta in „gazda” la Breaza.
Iata ce infractiuni grave mai acopera IPJ Prahova si DNA ST Ploiesti, infractiuni constatate si de alte institutii ale statului, nu ca o prezentam noi cu probe/documente si inregistrari audio/video.
Candidatul PNL la primaria Comarnic, cinstitul liberal Dorian Botoaca a achitat ilegal in anul 2012 „asigurari mixte cu viata, cu acumularea de capital si acoperire in caz de diagnosticare cu o afectiune medicala grava” incheiate pentru tot personalul si in cardasie cu operatorul SC GRAWE ROMANIA ASIGURARE SA au falsificat actele si au operat retroactiv.
Deci, cinstitul candidat liberal la Primaria Comarnic, Dorian Botoaca a incheiat politele de asigurare amintite, in 21.11.2012, in 26.11.2012 si in fals a operat modificari extizand durata retroactiv, respectiv de la data de 01.12.2011.
Asemenea tupeu penal nu am intalnit in viata noastra de jurnalisti de investigatii.


Toate aceste fapte infractionale sunt consemnate si in Raportul Curtii de Conturi dar, Dorian Botoaca beneficiaza de imunitatea oferita de IPJ Prahova si procurorii statului paralel, pentru motivele sus mentionate (cati colegi de partid a dat pe „topogan” acest candidat cinstit vom afla in acest serial).
Presedintele PNL Prahova – Iulian Dumitrescu – are o misiune grea in lupta sa de a elimina gasca penala din acest partid, gasca pe care a mostenit-o si pe care o coordoneaza „regele” din umbra, „regele” care conduce aceasta gasca a procurorului „Portocala” si care face tot posibilul ca alegerile locale sa fie pierdute pentru a reveni la conducerea formatiunii politice.
Astfel, liderului PNL Prahova i-au fost „servite” si „livrate” candidaturile pentru primarii a unor oameni patati ce fac parte din gasca „regelui” doar ca sa piarda alegerile.
Probleme grave penale si de imagine au mai multi candidati PNL la primariile din judetul Prahova ce vor fi dezvaluite separat de acest serial (ex Filipestii de Padure, Slanic, etc). Vom reveni. (Cristina T.).

Citeste in continuare
Advertisement

Parteneri

Ultimile Noutăți din Brașov

ExclusivO zi inainte

Modelul de administratie liberala/Slanic – Prahova

Domnul Rizea Cocuță din Slănic, Str Piatra Verde, este in greva foamei în fața Primăriei! Rizea Cocuța susține că a...

SocialO zi inainte

Ce concluzii a tras Cătălin Gherzan, candidatul PER la Primăria Pitești, legat de ultimele zile?

Pentru cei care nu știu încă, Gherzan este un individ foarte activ atât in zona educației, cât și în zona...

Eveniment2 zile inainte

Descentralizarea învățământului va aduce un impact pozitiv Autor: Prof. Claudia Bota 

Descentralizarea învățământului va aduce un impact pozitiv Autor: Prof. Claudia Bota                  Politica...

Social3 zile inainte

Performanța vorbește de la sine!

Mai este foarte puţin până când oamenii vor avea din nou ocazia iasă la vot şi să pună ştampila pe...

agentii pariuri agentii pariuri
Sport3 zile inainte

Pariezi pe curse de caini in cadrul unei agentii pariuri? Iata ce detalii trebuie sa cunosti!

Daca ai trecut vreodata pragul unei agentii pariuri, atunci deja stii ca majoritatea locatiilor ofera si posibilitatea de a paria...

Exclusiv3 zile inainte

Oare așa a negociat și la Bruxelles miliardele alea multe și de hârtie?

Pentru milioane de copii si părinți, redeschiderea școlilor în pademie este o chestiune vitală. Și totuși… ,,Formula de calcul nu...

Exclusiv4 zile inainte

Modelul de candidat PNL la primarie/ Dorian Botoaca – „omul” lui „Portocala” si Kovesi – falsuri si furturi grosolane din bani publici/Inregistrari audio-video/documente (II)

In articolul anterior precizam ca NU putem incepe dezvaluirile din serialul „Operatiunea BOLOVANUL „PIETROS” de pe strada Malul Luncii/Amantul, serviciile...

Viața în Brașov5 zile inainte

Racoreste-ti zilele de vara cu aceste bauturi alcoolice! Iata ce sa alegi!

Temperatura din termometre creste de la o zi la alta, la fel sunt si momentele in care poftesti la un...

Eveniment5 zile inainte

ATEN propune solutii eficiente de digitalizare a primariilor

Solutii ATEN de informare a cetatenilor si organizare a zonelor de acces Bucuresti, Romania (4 august, 2020) –  ATEN International,...

Eveniment6 zile inainte

Organizaţia Judeţeană Constanţa a Partidului România Noastră a anunţat refuzul de participare la alegerile locale 2020 împreună cu formaţiunea politică Alianța pentru Unirea Românilor (A.U.R)

În aceste zile când societatea românească se confruntă cu precampania electorală de strângere de semnături pentru alegerile locale 2020, când...

Exclusiv6 zile inainte

O noua eroare juridica!/Nu exista nicio norma expresa in Legea nr.55/2020 prin care se sanctioneaza nepurtarea mastii! Avocatul Poporului ar trebui sa sesizeze CCR

”Puciul cumetrilor” Hăpău – Predoiu a eșuat… În urmă cu ceva vreme, resetarea colaborării fie și strict interinstituționale dintre ”cele...

Sport6 zile inainte

Start înscrieri la RTP OPEN 2020, primul Grand Slam pentru jucătorii amatori de tenis din România

RTP dă startul înscrierilor la primul Grand Slam rezervat jucătorilor amatori de tenis din România. Cel mai mare turneu de...

Top Știri