Connect with us

Afaceri locale

PIAȚA ARTICOLELOR DIN PIELE – CREȘTERE, TENDINȚE, IMPACT COVID-19 ȘI PREVIZIUNI (2021-2030)

Publicat

pe

PIAȚA ARTICOLELOR DIN PIELE – CREȘTERE, TENDINȚE, IMPACT COVID-19 ȘI PREVIZIUNI (2021-2030)

Industria bazată pe piele, în special industria produselor din piele (încălțăminte, îmbrăcăminte, articole din piele) este foarte orientată spre modă. Mai mult decât atât, articolele din piele (autentică sau simulată) completează îmbrăcămintea. Produsele din piele (încălțăminte, îmbrăcăminte, articole din piele) sunt importante venituri din export pentru multe țări în curs de dezvoltare. În multe țări, exportul de produse din piele se situează pe primele trei locuri în totalul exporturilor. În special importanța industriei încălțămintei pentru economiile naționale din țările în curs de dezvoltare este subliniată de faptul că aceasta este principalul factor care contribuie la exportul țărilor și – fiind o industrie cu utilizare intensivă a forței de muncă – oferă locuri de muncă celor mai vulnerabile grupuri ale societății (inclusiv unui număr mare de femei) din orașele și satele în care alte oportunități de angajare sunt foarte puține. Cea mai mare parte a industriei produselor din piele și încălțăminte este dominată de operațiuni la scară mică și medie. Aceste IMM-uri nu dispun de informații de proiectare, de cunoștințe privind dezvoltarea produselor, de informații și de personal educat pentru aplicarea unor tehnici actualizate de asigurare a calității și a tehnologiei productive. Contextul instituțional este slab în furnizarea serviciilor necesare, a sprijinului și a formării profesionale necesare pentru a deveni competitivi și, astfel, pentru a rămâne în afaceri (furnizarea/menținerea oportunităților de muncă). UNIDO cu alte instituții și organizații prin asistență tehnică personalizată asistată pentru a îmbunătăți și de a îmbunătăți sectorul produselor din piele.

Pe baza datelor disponibile și fiabile, studiul de măsurare a picioarelor realizat în India în 1999 a condus la o concluzie foarte importantă: proporția (adică forma) picioarelor populației locale diferă considerabil de ceea ce se construiește în pantofii europeni și nord-americani. Principalul motiv este diferența etnică (antropologică) dintre poporul european și cel american, dar faptul că majoritatea covârșitoare a populației indiene poartă un tip deschis de încălțăminte (sandale, chappels, papuci etc.) sau nimic nu trebuie să aibă și el impactul său. Deși au fost identificate diferențe substanțiale între regiunile geografice ale țării, este destul de evident că picioarele indiene sunt mai plate, adică partea din față – în special în jurul mingii și a părții taliei – sunt mai largi și mai mici decât în cazul picioarelor europene. Picioarele indiene au o parte mai scurtă: distanța punctelor de minge față de partea călcâiului este relativ mai mare decât cea a picioarelor europene. Consecintele sunt ca incaltamintea facuta pe pantofi europeni nu prea se potriveste pe picioarele indiene (adica nu sunt confortabile) si se uzeaza rapid. O distincție suplimentară ar trebui să fie între diferite regiuni ale țării. Toate acestea înseamnă că pantofii special concepuți ar trebui să fie utilizați pentru încălțămintea produsă pentru vânzarea internă în India.

O revenire în siguranță la locul de muncă în timpul pandemiei de COVID-19 Recomandări

Recomandări și măsuri preventive ca răspuns la COVID-19: Orientări pentru sectorul industrial

Acest instrument oferă orientări angajatorilor, lucrătorilor și reprezentanților acestora cu privire la măsurile preventive pentru o revenire în siguranță la locul de muncă în contextul COVID-19, în conformitate cu principiile și metodele bine stabilite privind gestionarea riscurilor în materie de securitate și sănătate în muncă.

Raport de analiză de gen privind industria pielăriei din Etiopia

Pieile, pieile și pielea formează un sector strategic esențial pentru dezvoltarea economică și industrială a Etiopiei.

Realizând problemele diverse și unice ale femeilor angajate, proiectul LISEC finanțat de UE a integrat integrarea perspectivei de gen ca temă transversală. Procesul de integrare a perspectivei de gen urmărește să promoveze egalitatea de gen și capacitarea femeilor în tăbăcăriile, abatoarele și societățile comerciale de piei și piele selectate.

Pentru a avea o înțelegere mai profundă a problemelor de gen care există în industria pielăriei și, prin urmare, pentru a elabora o strategie pentru a răspunde preocupărilor identificate, UNIDO, prin proiectul său LISEC, a colaborat cu direcțiile de gen ale MoTI și LIDI pentru a efectua această analiză de gen. Obiectivul
principal al analizei de gen a fost de a obține o perspectivă clară asupra problemelor de gen care afectează lanțul valoric al pieilor și, astfel, de a identifica acțiunile strategice recomandate pentru o planificare și o punere în aplicare mai receptive la dimensiunea de gen, de la 6 abatoare, 6 tăbăcării și 2 societăți de comercializare a pieilor și a pielii.

Obiectivul general al studiului a fost de a efectua o analiză de gen pentru a avea o înțelegere mai profundă a problemelor de gen în lanțul valoric al pielăriei și, prin urmare, de a elabora o strategie pentru a aborda problemele identificate.

În întreaga lume, femeile aduc o contribuție vitală la producția industrială. Munca lor nu numai că le susține familiile, dar aduce și o contribuție majoră la progresul socio-economic. Creativitatea și talentele tuturor femeilor sunt o resursă neprețuită, care poate și ar trebui să fie dezvoltată atât pentru propria lor autorealizare, cât și în beneficiul societății în ansamblu.

Cheia pentru consolidarea oportunităților femeilor și, prin urmare, a poziției lor în industrie și economie este de a le oferi acces la know-how, tehnologii și credite. Formarea pentru a îmbunătăți capacitățile tehnologice ale femeilor și pentru a-și îmbunătăți competențele antreprenoriale și de afaceri, fie în producția artizanală simplă, fie în industriile de înaltă tehnologie, se află în centrul faptului că le permite femeilor să avanseze în poziții mai satisfăcătoare. Toate aceste activități fac parte integrantă din programele de asistență tehnică ale UNIDO.

Studiile de caz prezentate în această serie de broșuri demonstrează că implicarea femeilor și gestionarea neutră din punctul de vedere al genului pot fi, de asemenea, în beneficiul sectorului pielăriei.

Viitorul pentru piele

Comitetul global de coordonare a pielăriei (GLCC) a încercat în 2013 să identifice punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările reale și percepute de importanță pentru industria pielăriei. Această lucrare stabilește un mozaic de probleme majore care decurg din aceste considerații. Această lucrare a fost publicată în World Leather.

Tendințele viitoare și statutul așteptat al industriei și comerțului mondial al produselor din piele și piele

Acest sondaj elaborat și prezentat în cadrul celui de-al 17-lea panel unido din piele este o continuare a studiului mondial al industriei produselor din piele și piele, care a fost rezultatul unui sondaj exhaustiv efectuat de UNIDO în anii 1970. Acesta este destinat să asiste Organizația în formularea viitoarelor programe de asistență și în detectarea domeniilor în care pot fi utile studii suplimentare de diferite tipuri. Acest raport evaluează perspectivele la nivel mondial ale industriei pielăriei și produselor din piele în următorul deceniu. Acesta analizează tendințele majore care stau la baza din ultimii ani și modul în care se preconizează că acestea vor evolua pe termen scurt și mediu. În încercarea sa de a oferi o imagine detaliată a sectorului pielăriei, raportul acoperă diferitele sale aspecte: disponibilitatea materiei prime, industria bronzării și fabricarea încălțămintei și a altor produse din piele. Intenția de bază este de a ajuta la discernerea tendințelor predominante în comerțul global și de a sprijini eforturile de a proiecta un rol eficient pentru organizațiile din arena dezvoltării industriale. Constatările și previziunile publicate aici sunt menite să fie mai degrabă orientative decât definitive și să constituie o bază pentru anchete și studii suplimentare. Necesitatea de a compila acest raport a apărut din cea de-a 16-a sesiune a Grupului unido din industria produselor din piele și piele, care a avut loc în Brazilia în mai 2007. Grupul a recomandat unido să realizeze un studiu cuprinzător privind dezvoltarea viitoare a industriei mondiale a pielăriei și a produselor din piele, un studiu care să acopere cererea, tehnologia, producția și comerțul. În consecință, studiul UNIDO oferă o analiză a cererii contemporane de produse din piele (încălțăminte, articole din piele, mănuși, articole de îmbrăcăminte din piele, articole sportive, tapițerie etc.) în raport cu disponibilitatea resurselor (piei brute și piei, capacități de producție, forță de muncă calificată, cunoștințe, industrii de sprijin și servicii). Acesta conține, de asemenea, informații cu privire la alte aspecte importante ale industriei pielăriei: statisticile comerciale, distribuția geografică a producției, evoluțiile tehnologice, infrastructura fizică, condițiile de mediu și aspectele sociale implicate în producția de piele.

Efectuarea standardelor private de lucru pentru tine; Un ghid pentru standardele private în sectoarele confecțiilor, încălțămintei și mobilierului

Publicația Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO), „Making private standards work for you: A guide to private standards in the garments, footwear and furniture sectors”, prezintă o abordare strategică pentru furnizorii din țările în curs de dezvoltare. Standardele private, cunoscute și sub numele de valori de afaceri, norme, etică, coduri, principii sau morale, sunt considerate a fi una dintre modalitățile de promovare a dezvoltării sociale și a sustenabilității mediului în lanțurile valorice globale. Unele estimări sugerează că există peste 1.000 de coduri de conduită și sisteme de management. Dar majoritatea companiilor din țările în curs de dezvoltare nu au prea multe informații tangibile. Ghidul a fost finanțat de Agenția Norvegiană pentru Cooperare pentru Dezvoltare (Norad) și dezvoltat în colaborare cu Centrul olandez pentru promovarea importurilor din țările în curs de dezvoltare (CBI).

Sectorul încălțămintei și articolelor din piele din Italia – „Model italian”

Această lucrare detaliază câteva motive din spatele succesului sectorului de încălțăminte din piele din Italia, de asemenea, pentru a vedea cum și dacă „rețeta italiană” poate fi exportată cu succes în alte țări.

În acest scop, acest sondaj se împarte în trei secțiuni principale:

 1. a) prima parte va viza stabilirea sistemului italian de încălțăminte din piele împotriva sistemului industrial național mai general. De fapt, unele elemente (importanța companiilor mici și mijlocii, natura sa „districtuală”) în general sunt resursele sistemului italian;
 2. b) a doua parte se referă în special la structura sistemului de încălțăminte din piele, în special, la situația sa actuală, la principalele sale puncte de rezistență și slăbiciune și la anticiparea liniilor sale de dezvoltare;
 3. c) a treia parte include, în sfârșit, unele considerații privind posibilitatea de a exporta modelul italian în alte țări.

Revizuirea încălțăminte Trading Patterns

Obiectivul acestui sondaj este de a oferi o revizuire a modelelor de tranzacționare interne și de export în cadrul afacerilor cu încălțăminte și de a oferi recomandări țărilor în curs de dezvoltare pentru utilizarea strategiilor și canalelor de tranzacționare adecvate. Accentul se pune pe comercializarea și vânzarea încălțămintei. Structura acestei lucrări urmărește dezvoltarea pe care am văzut-o în interiorul vânzării și comercializării încălțămintei. Lucrarea se referă de la început, în urmă cu mai puțin de 150 de ani, la oferta locală de încălțăminte până în prezent, unde încălțămintea a devenit o afacere importantă pe piața mondială. Dezvoltarea a fost diferită de la un continent la altul, dar este important să realizăm că consumatorul a devenit un jucător puternic. A cunoaște și a recunoaște dorințele clienților este și va fi în continuare un factor cheie. Dezvoltarea a creat provocări. Au venit o mulțime de piețe noi, iar concurența crește în fiecare zi. Lucrarea descrie cele mai importante provocări. Provocări, de care trebuie să fie conștientă afacerea cu încălțăminte. Lucrarea încearcă să ofere un răspuns la întrebările pe care le aduc provocările.

Analiza comparativă, bunele practici de fabricație și evaluarea performanței în industria încălțămintei

În economiile de piață, în special în condițiile de piață concurențiale (actuale la nivel mondial), performanța reală a întreprinderilor este măsurată de piața (internațională) însăși: operațiunile eficiente rămân în afaceri, produc profit și au potențial de dezvoltare. În cazul sectoarelor productive ale economiei, și anume agricultura, industria, comerțul și serviciile, o astfel de evaluare cu caracter post-facto prezintă riscul de a întârzia, adică poate pune în pericol afacerea însăși dacă nu dispune de resurse suficiente pentru a lua măsuri corective. Evaluarea specifică a entităților industriale, cum ar fi (sub)sectoarele, întreprinderile și unitățile de producție, joacă un rol important pentru guverne și conduceri, deoarece rezultatele obținute în timp util permit factorilor de decizie să inițieze acțiunile necesare.
Considerațiile de mai sus au declanșat pregătirea acestui studiu. Pentru a demonstra aplicabilitatea practică și utilitatea evaluării comparative, dezvăluind bunele practici de fabricație și modul în care aceasta poate servi la evaluarea performanței în industrie, lucrarea se concentrează – ca exemplu – pe fabricarea și comerțul cu încălțăminte.

Această lucrare a fost prezentată în cadrul celui de-al 15-lea panel din piele UNIDO și ulterior utilizată cu succes în UNIDO TA pentru a face față sectorului și companiilor de încălțăminte de referință.

Deșeuri generate în industria produselor din piele

Prezentul raport oferă rapoarte de producție a deșeurilor solide din piele, încălțăminte și alte produse din piele și analizează de ce sunt produse astfel de deșeuri și analizează soluțiile posibile pentru a reduce cantitatea de deșeuri sau pentru a le recicla.

Raportul a fost elaborat de C.T.C. pentru cea de-a 14-a sesiune UNIDO Leather Panel.

Aspecte de mediu ale încălțămintei și fabricarea produselor din piele

Sondajul este destinat să acopere impactul asupra mediului și problemele de sănătate ale lor industriilor de încălțăminte și articole din piele, în special în ceea ce privește deșeurile solide, poluarea aerului și substanțele chimice. Revizuirea se referă la cuantificarea deșeurilor solide, la tehnologia disponibilă pentru reducerea impactului asupra mediului și la riscurile pentru sănătate și la legislație. Acesta a fost prezentat în cadrul 13-lea UNIDO Leather Panel, Bologna noiembrie 1997

Standarde de calitate acceptabile în industria pielăriei și încălțămintei

Cerințele utilizatorilor și consumatorilor de piele au nevoie de o definiție a fiecăreia dintre proprietățile și mijloacele de control al materiilor prime, al proceselor și al calității produselor finite, precum și a articolelor din piele. Controlul calității și al calității joacă un rol important și sunt pietrele de colț pe care se construiește buna reputație a producătorilor de piele, tăbăcării, produse din piele și comercianți. Pe măsură ce distincția dintre țările furnizoare de materii prime și țările care produc piei la scară industrială devine mai puțin clară, țările în curs de dezvoltare, odată ce exportatorii exclusiv de piei brute și piei, se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a îmbunătăți calitatea pieilor lor prelucrate și finite emi și a produselor din piele. Publicațiile au fost prezentate în cadrul celui de-al 12-lea Panel unido leather, care a avut loc la Teheran/Iran (1995).

PIAȚA ARTICOLELOR DIN PIELE – CREȘTERE, TENDINȚE, IMPACT COVID-19 ȘI PREVIZIUNI (2021-2030)

Piața articolelor din piele este segmentată în funcție de tip (încălțăminte, bagaje și accesorii), canal de distribuție (magazine de vânzare cu amănuntul offline și online) și geografie (America de Nord, Europa, Asia-Pacific, America de Sud și Orientul Mijlociu și Africa). Raportul oferă dimensiunea pieței și prognoza bunurilor din piele în valoare (în milioane USD) pentru toate segmentele menționate mai sus.

Prezentare generală a pieței

Se estimează că piața articolelor din piele va înregistra un CAGR de 6,2% în perioada de prognoză (2021 – 2026).

Epidemia de COVID-19 a dus la o perturbare a vânzărilor cu amănuntul de produse bune din piele în cursul anului 2020, din cauza limitărilor puterii de cumpărare, a închiderii magazinelor/punctelor de vânzare a articolelor de îmbrăcăminte premium și a lockdown-ului pe scară largă la nivel global.

Produsele din piele sunt foarte populare în rândul consumatorilor, deoarece au calități inerente, cum ar fi rezistente la praf, ignifug, rezistente la fisurare și durabilitate, care se așteaptă să crească creșterea pieței de produse din piele. În plus, cererea tot mai mare de genți de mână la modă, portofele din piele premium și alte produse din piele influențează creșterea pieței articolelor din piele în ultimii ani. Sprijinul guvernamental în creștere pentru industria pielăriei stimulează și mai mult creșterea pieței. De exemplu, în India, investițiile străine directe 100% sunt permise pe ruta automată, iar guvernul a redus acciza la 6% de la 12% la încălțămintea din piele (încălțăminte cu fețe din piele), cu un preț de vânzare cu amănuntul de peste 14,55 USD pe pereche.

Domeniul de aplicare al raportului

Produsele din piele sunt produse fabricate din material din piei de bronzare și piele de animale, în principal de la bovine. Piața articolelor din piele oferă o gamă largă de produse, inclusiv încălțăminte, bagaje și accesorii prin intermediul magazinelor de vânzare cu amănuntul offline și online. Studiul acoperă, de asemenea, analiza la nivel global a principalelor regiuni America de Nord, Europa, Asia-Pacific, America de Sud și Orientul Mijlociu și Africa. Pentru fiecare segment, dimensionarea pieței și previziunile se bazează pe valoare (în milioane USD).

Printre marile companii de pe piața articolelor de îmbrăcăminte și piele se numără NIKE Inc; Christian Dior SE; H&M AB; Adidas AG și VF Corp.
Piața globală a produselor de îmbrăcăminte și piele este de așteptat să crească de la 818,19 miliarde de dolari în 2020 la 971,38 miliarde de dolari în 2021, la o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 18,7%. Creșterea se datorează în principal faptului că companiile își rearanjează operațiunile și își revin în urma impactului COVID-19, care a condus anterior la măsuri restrictive de izolare care implică distanțarea socială, munca la distanță și închiderea activităților comerciale care au dus la provocări operaționale. Piața este așteptată să ajungă la 1311,66 miliarde de dolari în 2025, la un CAGR de 8%.
Piața produselor de îmbrăcăminte și piele constă în vânzări de îmbrăcăminte și produse din piele de către entități (organizații, comercianți unici și parteneriate) care produc îmbrăcăminte, piele și produse
conexe. Producătorii de îmbrăcăminte taie și coase (de exemplu, achiziționează țesături și taie și coase pentru a face un articol de îmbrăcăminte) și/sau produc articole de îmbrăcăminte prin tricotarea mai întâi a țesăturii și apoi tăierea și coaserea țesăturii într-un articol de îmbrăcăminte. Industria de fabricare a îmbrăcămintei include entități care produc linii complete de îmbrăcăminte gata de purtat și îmbrăcăminte personalizată: contractori de îmbrăcăminte, care efectuează operațiuni de tăiere sau cusut pe materiale deținute de alții; jobbers, care îndeplinesc funcții antreprenoriale implicate în fabricarea de îmbrăcăminte; croitori, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte personalizate pentru clienții individuali; și entitățile care combină tricotarea cu producția de articole de îmbrăcăminte complete, dar excluzând producătorii de țesături de tricotat care nu sunt combinate cu produsele de îmbrăcăminte complete. Producătorii de piele și de produse aliate transformă pieile în piele prin tăbăcirea sau vindecarea și fabricarea pieii în produse pentru consumul final și/sau produc produse similare din alte materiale, inclusiv produse (cu excepția îmbrăcămintei) fabricate din „înlocuitori de piele”, cum ar fi cauciucul, materialele plastice sau textilele. Încălțămintea din cauciuc, bagajele textile și poșetele sau portofelele din plastic sunt exemple de produse „de substituție din piele” incluse pe această piață. Piața articolelor de îmbrăcăminte și produse din piele este segmentată în piele și produse aliate și îmbrăcăminte.
Asia Pacific a fost cea mai mare regiune de pe piața globală a produselor de îmbrăcăminte și piele, reprezentând 36% din piață în 2020.
Europa de Vest a fost a doua regiune ca mărime, reprezentând 28% din piața globală de îmbrăcăminte și produse din piele. Africa a fost cea mai mică regiune de pe piața globală a produselor de îmbrăcăminte și piele.
Creșterea gradului de conștientizare a efectelor negative ale industriei textile asupra mediului încurajează clienții să opteze pentru materiale
durabile. Spre deosebire de materialele naturale, fibrele sintetice au nevoie de mult timp pentru a se descompune, deoarece sunt fabricate din produse petroliere. Materialele biologice precum mătasea păianjenului sunt ușoare și au rezistență la tracțiune care sunt utilizate la fabricarea articolelor de îmbrăcăminte. Unele companii creează, de asemenea, o versiune sintetică descompusă a mătăsii păianjenului. De exemplu, Spiber Inc., un specialist japonez în biomateriale, a fost primul care a produs mătase artificială de păianjen . Compania folosește E. coli modificat genetic pentru a produce proteinele de mătase care sunt folosite pentru a produce fibre de mătase. Pe măsură ce consumatorii la nivel mondial devin din ce în ce mai preocupați de impactul achizițiilor lor de îmbrăcăminte asupra mediului, se preconizează că cererea de materiale durabile va crește. De asemenea, consumatorii sunt adesea mai dispuși să plătească o primă pentru produsele pe care le consideră ecologice, oferind astfel oportunități pentru marje de profit mai mari la punctul de vânzare și de-a lungul lanțului de aprovizionare.
Epidemia de coronavirus (COVID-19) a acționat ca o reținere masivă pe piața articolelor de îmbrăcăminte și produse din piele în 2020, pe măsură ce lanțurile de aprovizionare au fost perturbate din cauza restricțiilor comerciale, iar consumul a scăzut din cauza lockdown-urilor impuse de guverne la nivel
global. COVID 19 este o boală infecțioasă cu simptome asemănătoare gripei, inclusiv febră, tuse și dificultăți de respirație. Virusul a fost identificat pentru prima dată în 2019 în Wuhan, provincia Hubei din Republica Populară Chineză și s-a răspândit la nivel global, inclusiv Europa de Vest, America de Nord și Asia. Măsurile luate de guvernele naționale pentru a limita transmiterea au dus la oprirea activităților de producție și la o scădere a activității economice, țările intrând într-o stare de „lock down”, iar epidemia este de așteptat să continue să aibă un impact negativ asupra întreprinderilor pe tot parcursul anului 2020 și în 2021. Cu toate acestea, este de așteptat ca piața produselor de îmbrăcăminte și piele să își revină după șocul din perioada de prognoză, deoarece este un eveniment de „lebădă neagră” și care nu are legătură cu deficiențele actuale sau fundamentale ale pieței sau ale economiei globale.
Creșterea cererii de cumpărături online este de așteptat să ajute piața de îmbrăcăminte și produse din piele să crească. Producătorii își pot vinde acum produsele pe o platformă mai mare decât înainte, ceea ce va crește baza de clienți din punct de vedere geografic, stimulând creșterea pieței de îmbrăcăminte și produse din piele. În țări precum India, de exemplu, portalurile de comerț electronic au stimulat vânzările de articole de îmbrăcăminte tradiționale, oferind o expunere mai mare producătorilor care s-au limitat la o singură geografie în care se afla comunitatea de țesut.

 

 

 

 

 

Citeste in continuare
Comenteaza si tu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Afaceri locale

Ce date sunt necesare pentru a beneficia de o analiză financiară rapidă pentru compania ta?

Publicat

pe

De

Doctor Business

O analiză financiară îi ajută pe proprietarii de afaceri să determine performanța, sustenabilitatea și creșterea companiei lor prin revizuirea diferitelor situații financiare, cum ar fi declarația de venit, bilanțul și situația fluxului de numerar. Iată o analiză profundă a ceea ce trebuie să știi despre fiecare dintre aceste declarații, împreună cu rapoarte și calcule specifice pentru a te ajuta să efectuezi o analiză financiară:

Declarația de venit – parte a analizei financiare

O declarație de venit raportează performanța financiară a companiei într-o anumită perioadă de timp și prezintă profitabilitatea unei afaceri. Poate fi folosită pentru a prezice performanța viitoare și pentru a evalua capacitatea fluxului de numerar viitor. De asemenea, s-ar putea să auzi că oamenii se referă la aceasta ca declarație de profit și pierdere, situație a operațiunilor sau declarație a câștigurilor.

Există anumite rapoarte de analiză importante care trebuie calculate atunci când îți examinezi declarația de venit:

 • Marja de profit brută – este procentul din venit rămas după deducerea costurilor produselor și serviciile vândute
 • Marja profitului operațional – indică valoarea veniturilor rămase după ce sunt luate în considerare costurile mărfurilor vândute și cheltuielile de exploatare.
 • Marja netă de profit – este procentul din venit după ce toate cheltuielile au fost deduse din vânzări și indică cât de mult profit poate obține o afacere din vânzările sale totale
 • Creșterea veniturilor – este procentul de creștere într-o anumită perioadă de timp
 • Concentrarea veniturilor – îți arată care clienți generează cele mai multe venituri
 • Venitul per angajat – poate măsura productivitatea afacerii și poate determina cantitatea optimă de angajați de care ai nevoie.

Bilanțul contabil – necesar pentru analiza financiară în aplicație

Bilanțul este unul dintre cele trei tipuri principale de situații financiare care sunt vitale pentru succesul proprietarilor de afaceri. Pentru ca un bilanț să fie un instrument eficient de prognoză, acesta trebuie să includă componente cheie, cum ar fi activele companiei tale (ceea ce deține) și pasivele acesteia (ceea ce datorează). Bilanțul notează, de asemenea, capitalurile proprii ale acționarilor (sau capitalurile proprii) sau cât au investit acționarii în afacere.

Este posibil ca proprietarii de afaceri mici să nu creadă că au nevoie de bilanțuri, dar există mai multe motive pentru care aceste situații financiare contează foarte mult. Pentru început, bilanțurile îți pot spune care sunt creanțele în contul tău și reflectă toate pasivele, oferind un instantaneu al modului în care merge afacerea ta.

În plus, un bilanț îți oferă datele necesare dacă dorești să utilizezi aplicația Doctor Business – Analiza afacerii în 5 secunde, pentru a primi rapoarte detaliate despre afacerea ta, într-un timp extrem de scurt.

Situația fluxului de numerar

O situație a fluxurilor de numerar raportează cantitatea de numerar generată într-o anumită perioadă de timp. Este destinată să furnizeze informații despre lichiditatea și solvabilitatea actuală a unei afaceri, precum și capacitatea acesteia de a modifica fluxurile de numerar în viitor.

Cele trei componente principale ale situației fluxurilor de numerar sunt:

 • Cash din exploatare – se referă la toate fluxurile de numerar legate de operațiunile de afaceri. Activitățile operaționale pot include producția, vânzările, livrarea unui produs al unei companii și plățile de la clienți. Poate include, de asemenea, achiziționarea de materiale, costurile de inventar, publicitate și transportul.
 • Numerarul din investiții provine din acțiuni în care banii sunt investiți în ceva cu așteptarea unui câștig pe o perioadă lungă de timp.
 • Cash din finanțare rezultă din împrumuturi, rambursări sau strângerea de bani pentru afacere.

Aceste trei secțiuni evidențiază sursele de numerar ale unei companii și modul în care acești bani sunt utilizați. Mulți investitori consideră că situația fluxului de numerar este cel mai important indicator al performanței unei afaceri.

Citeste in continuare

Afaceri locale

ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT Proiect finantat in cadrul masurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma COSLUM CONSTRUCT SRL

Publicat

pe

Societatea COSLUM CONSTRUCT SRL cu sediul in localitatea Zărneşti, str. Str. Şcolii, nr.202, judetul Brasov, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J08/593/2007, CUI  21225413 anunta lansarea proiectul cu titlul „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” proiect  nr. RUE  M2-17728 din 14-03-2022 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 18.03.2022

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea Societatii COSLUM CONSTRUCT SRL prin acordarea ajutorului de stat sub forma de grant pentru capital de lucru

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

 

Valoarea proiectului este de 348.978,54  (valoarea totala) din care : 303.459,60 lei grant si  45.518,94 lei cofinanțare.

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

 

Date de Contact

COSLUM CONSTRUCT SRL

Sediu: localitatea Zărneşti, str. Str. Şcolii, nr.202, judetul Brasov

Persoană de contact:  Dorel Corbos

E-mail: coslumconstruct@yahoo.com
0740 241 953

Citeste in continuare

Afaceri locale

Dispozitiv curățare lăbuțe animale – Simplu, ușor și curat

Brașovul MEU

Publicat

pe

Este important să obișnuiești câinele sau pisica cu procedurile de igienă încă de când este pui. În acest caz ai nevoie de un dispozitiv curățare lăbuțe animale, pe care îl poți cumpăra din magazinul online propets.ro. În ciuda minimizării contactului cu apa, animalului de companie este posibil să nu-i placă presiunea periilor sau perseverența în timpul procedurii. Utilizarea regulată a spălării labelor îi va permite câinelui să se obișnuiască cu spălarea. Pentru o funcționare eficientă, este necesar să alegi dimensiunea potrivită a dispozitivului. Dispozitivele pentru curățat lăbuțe animale diferă în funcție de diametrul găurii pentru laba câinelui.

Dacă în casă există mai multe animale de companie, este recomandabil să achiziționezi un dispozitiv de curățare personal pentru fiecare. Astfel, vei efectua în mod favorabil igiena animalelor și le va permite să se obișnuiască rapid cu procedura de curățare. Există multe companii din întreaga lume care produc dispozitive curățat lăbuțe animale. Cel mai adesea, toate au un design similar fără inovații tehnologice speciale – o cană simplă de plastic în care este amplasată o perie din silicon pentru curățarea labelor câinelui. Astfel de dispozitive sunt deja destul de potrivite pentru a-și îndeplini funcția.  Designul prevede o schimbare ușoară a apei murdare. Pentru utilizare, trebuie să înclini dispozitivul de curățare lăbuțe animale într-un mod special, iar următoarea lăbuță va fi deja scufundată în apa curată. Un astfel de dispozitiv  poate fi găsit în magazinul online propets.ro.

Dispozitiv curățare lăbuțe animale potrivit pentru animalul tău

Indiferent de culoarea pe care o alegi,  singura condiție este ca acesta să fie potrivit confortabil pentru lăbuțele animalului tău de companie. Inelul de pe marginea recipientului previne stropirea cu apă atunci când cureți lăbuțele animalului. Cel mai probabil, acest dispozitiv va deveni un instrument familiar pentru îngrijirea animalului tău de companie, asigurând igiena labelor câinelui sau pisicii și, în consecință, curățenia casei tale. Este recomandabil să pregătești dispozitivul de curățare lăbuțe animale înainte de a pleca cu animalul de companie la plimbare.

După plimbare, câinele va fi spălat la intrarea în casă și astfel va fi deja curat. Trebuie doar să torni apă în dispozitiv și să-l pui undeva lângă ușă, pe margine. După ce vă întoarceți de la plimbare, așează câinele pe saltea. Apoi, ia fiecare lăbuță și introdu-o pur și simplu în dispozitiv. După curățare șterge fiecare lăbuță cu un prosop, deși nu este întotdeauna necesar. Labele murdare după o plimbare pe vreme nefavorabilă nu este cea mai bună situație. Este destul de neplăcut să pui în mașină un animal de companie cu labele murdare. Dispozitivul de curățare lăbuțe animale într-o astfel de situație este indispensabil.

 

Citeste in continuare
Advertisement

Parteneri

Ultimile Noutăți din Brașov

Uncategorized15 ore inainte

TCL depășește limitele. Ecrane mai mari pentru o experiență mai captivantă

București, 17 mai 2022. Anul acesta, TCL Electronics, unul dintre principalii jucători din industria TV la nivel mondial, lansează o...

Uncategorized16 ore inainte

Artroza Femuropatelară – cauze, simptome și tratament

Artroza femuropatelară apare atunci când cartilajul articular de la nivelul șanțului trohlear și de pe partea internă a rotulei se...

Eveniment2 zile inainte

Banometru și Dragoș Pătraru: două zile de prezentări și ședințe gratuite de consiliere financiară pentru timișoreni, pe 20 și 21 mai, la Iulius Town

  Echipa programului gratuit de sănătate financiară Banometru, alături de Dragoș Pătraru, Starea Nației, își anunță prezența în Timișoara, la...

Exclusiv2 zile inainte

„Asta e un text care ne avertizeaza ca ori avem de-a face cu niste escroci de mare anvergura ori cu niste prosti galonati care conduc dezastruos resursele, financiarul si juridicul”

„Dacă un polițist ar fi avut un salariu de funcție în cuantum brut mai mic cu 100 de lei decât...

Livrare Flori Moldova Livrare Flori Moldova
Social2 zile inainte

Ce flori sunt potrivite pentru funerarii?

Florile sunt o modalitate excelentă de a vă aminti și de a onora memoria unei persoane dragi. Ele pot fi...

Social2 zile inainte

De ce trebuie să vorbiți cu un terapeut: Beneficiile de a vorbi cu un profesionist

Ca oameni, cu toții ne confruntăm cu stresul și ne simțim uneori triști. Este normal. Cu toate acestea, pentru unii...

Eveniment5 zile inainte

Cum isi va folosi copilul tau pantofii?

Alegerea unei perechi de pantofi depinde si de contextul in care vor fi folositi. Daca este vorba de pantofi pentru...

Eveniment6 zile inainte

„Strategia Națională de Educație Parentală” reloaded sau pumnul de fier în mănușă de catifea

    Coșmarul numit Strategia Națională de Educație Parentală a reapărut în spațiul public românesc. Aceasta se poate regăsi pe...

EvenimentO săptămână inainte

Știrile oferă o nouă perspectivă

Un avantaj major al citirii de știri Transilvania zilnic este reprezentat de faptul că oamenii...

TurismO săptămână inainte

Alege Hotel Fortuna pentru cazare în Eforie Nord şi bucură-te de un sejur memorabil la mare

Cauţi o cazare ieftină în Eforie Nord, situată într-un cadru natural de excepţie, cât mai aproape de malul mării, dar...

UncategorizedO săptămână inainte

TCL câștigă iF Design Award 2022

Purificatoarele de aer Breeva Pro 400 Premium și Breeva Pro 700 Premium au fost apreciate pentru designul remarcabil și filosofia...

CulturăO săptămână inainte

TOP 10 CEI MAI BUNI BUCĂTARI DIN LUME ÎN 2021

TOP 10 CEI MAI BUNI BUCĂTARI DIN LUME ÎN 2021 Cui nu-i place să mănânce mâncare delicioasă? Pun pariu că...

Top Știri