Connect with us

Exclusiv

Penitenciarul Ploiesti: „La momentul preluării gestiunii, în fișele de inventar de la Serviciul Financiar figurau o mulțime de bunuri, care faptic nu existau”

Brașovul MEU

Publicat

pe

În referatul cu propunere procedurală, organele de cercetare penală fac referire doar la infracțiunile de ,, Abuz în serviciu”comise de Doamna Dănescu Izabela și doamna Cristea Nicoleta, fără să verifice atribuțiile acestor persoane conform fișei postului, să precizeze temeiurile legale și să atașeze documentele justificative (dispoziții de delegare a sarcinilor….care în fapt nu există)

Organele de cercetare penală, nu au cercetat și înregistrat plângerile penale depuse împotriva numitului Polifrone Ciprian și Anghelache Ramona, Nr. Poliție Municipiu Ploiesti, 917/2020, acestea nefiind în dosarul de la Parchet, încălcând dispozițiile ordinului comun, care reglementează această activitate.

Domnul Polifrone Ciprian, a întocmit un fals Proces –Verbal de inventariere, prin care încerca să susțină temeiul spargerii, prin faptul că ar fi fost sesizate lipsuri în gestiunea popotă ( fals demonstrat de rezultatele inventarierii comisiei conduse de doamna Toma Magdalena, în care toate lipsurile au fost găsite, inclusiv documentele furate din biroul personal al persoanei prejudiciate, aflate într-o magazie în altă clădire), cu scopul de a o șantaja și sancționa ilegal administrativ și chiar penal.

 De fapt falsul document a condus la luarea unor măsuri administrative față de aceasta prin nota de constatare a D.I.P, din cadrul ANP, Nr 6104/6870/7459/05.06.2020.

Pentru doamna Anghelache Ramona, membră în comisie, secretară a Penitenciarului, precizam că pentru a induce în eroare organele de cercetare și a da aparența legalității unor acte întocmite, a înregistrat în fals un raport al doamnei Cristea Nicoleta, în registru de numere al unității, în locul altui document, fapt verificat în oglinda electronică a registrului.

Organele de cercetare penală nu au audiat toate persoanele implicate în spargere, respectiv Buzea Cornel, cel care a transmis dispoziția ilegală a doamnei Dănescu Izabela(conform art. 31, din OMJ 1318/2012), domnului Călin Marius și care după spargerea ușii de acces în popotă a rămas în spațiu popotei fiind văzut de Negoită Elena, Jurista Penitenciarului.

Organele de cercetare penală nu au audiat pe Carpen Ionuț, președinte comisiei de spargere, ofițer de tură, Oprea Florin, Cruceanu Claudiu, persoane care au făcut parte din comisia de spargere și de inventariere.

Organele de cercetare penală, nu au audiat toți membrii trecuți în comisia condusă de domnul Polifrone Ciprian, prin care să specifice fiecare ce activități a desfășurat.

La dosarul de cercetare nu era atașată planșa foto efectuată la cercetarea reclamației de furt, întocmită de BCFL, din cadrul Serviciului Criminalistic al I.P.J. Prahova.

Precizezam că Ministerul Justiției și Direcția de Inspecție Penitenciară i-au dat dreptate persoanei vatamate în demersurile întreprinse, fapt pentru care aceasta a reusit să- si recuperez 90%, din bunurile materiale reținute ilegal de Penitenciarul Ploiești.

Din adresele I.P.J. Prahova, rezultă că așa a coordonat procurorul supraveghetor  ancheta, sub aspectul că ,, Organele de cercetare penală susțin că li s-a impus să nu efectueze  documente și  cercetări fără informarea acestuia”.

„Cheile de la popota unității nu le-am predat pentru  că, conform HG 2230 din 1969, art.4, predarea primirea gestiunii se face prin inventarierea totală a bunurilor din gestiune, întocmindu-se un proces verbal ce se semnează de gestionarul care predă și gestionarul care primește gestiunea. În cazul în care nu se efectuează inventarierea și nu se întocmește proces verbal, gestionarii sunt obligați să refuze predarea-primirea gestiunii. Prevedere pe care am respectat-o, și în data de 23.03.2020,  când m-am prezentat la unitate, (unde am așteptat circa o oră și 30 de minute, așa cum reiese și din raportul meu personal nr.B2 25403 din 23.03.2020), să procedăm la inventarierea gestiunii popotă”, se precizeaza in declaratia persoanei vatamate in dosarul penal.

Interesant este si faptul ca, in PV lui Polifrone nu apar liste de inventar cu bunuri din contractul de sponsorizare, dar în PV lui Toma apar

Sunt bunuri din contractul de sponsorizare (contract pus la dispoziție în data de 07.04.2020 ) care nu apar în listele de inventar, și anume :

Nr crt Denumire bunuri recepționate Cantitate Pret unitar Valoare
4 Paletă,spumar,lingura plastic 6 7,9 47,40
7 Set 3 ustensile 2 5,9 11,80
10 Baghetă perdea 2 19,90 39,80
11 Fețe masă 6 19,90 119,40
12 Accesoriu prindere baghetă perdea 4 7,5 30,00
13 Șurub 2 0,24 0,48
14 Șaibă 2 0,05 0,10
15 Baterie lavoar 1 65 65,00
16 Ventil 1 9,5 9,50
17 Mască baie 1 187 187,00
18 Gresie 17 50,98 866,66
19 Imitație piele 8 30 240,00
20 Poliuretan 2 28 56,00
21 Dispenser prosop 1 100 100,00
24 Baterie monocrom 2 116 232,00
25 Minibucătărie 2 359 718,00
26 Sifon 2 71 142,00
27 Capac 2 13 26,00
28 Tablă magnetică 1 69,90 69,90

Mentionam ca, înainte de a începe renovarea și utilarea popotei din bani proprii ai persoanei prejudiciate ,respectiv în mai 2019 , mobila aflată în popotă, cele 2 aragaze, ghiuveta, hota, ustensilele de bucătărie, tacâmurile , vesela, recipientele în care se prepara hrana, au fost scoase fizic, de gospodarul unității cu ajutorul unei echipe formată din persoane private de libertate, din incinta popotei, întrucât acestea se aflau intr-un grad avansat de uzură și nu mai puteau fi folosite pentru funcționarea în condiții de igienă a popotei. Mobila era deteriorată, palul din care era confecționată mobila prezenta  umflături , vizibil infestat  de gândaci, mucegai, miros urât, greu suportabil. Gresia, atât  din bucătărie, cât și din sala de mese, a fost spartă și înlocuită deoarece era deteriorată. Sub gresia din bucătărie se formase un strat gros de mizerie, urât mirositor, fapt ce  a necesitat înlocuirea ei. Tacâmurile prezentau urme de resturi vechi de mâncare, erau ruginite, acestea nefiind din inox. Farfuriile erau de dimensiuni diferite, din material de proastă calitate, majoritatea erau ciobite. În bucătărie nu a rămas nimic din vechea gestiune. Am făcut igienizarea spațiilor, renovarea și utilarea popotei cu produse noi,  din bani proprii.

„Am sugerat în luna mai 2019, în repetate rânduri doamnei Dănescu Izabela de a constitui, conform HG 1846 art 34 alin 3 care prevede că ,, în cazul bunurilor uzate fizic înainte de expirarea duratei normate de funcționare, utilizare și care nu mai pot fi folosite conform destinației, pentru care au fost create, comisia de inventariere face o mențiune în acest sens în procesul verbal de inventariere, în vederea efectuării cercetării administrative pentru stabilirea cauzelor și răspunderilor”, mai spicuim din declaratia persoanei prejudiciate.

La nr.crt.86 denumire materială TELEMEA DE VACĂ, s-a înregistrat faptic un stoc minus de 24,78 kg.

Inregistrarea ca fiind lipsă este un fals grosolan, o infracțiune comisă de domnul Polifrone Ciprian, (faptă  care a fost sesizata organelor de poliție), întrucât în data de 27.03.2020 în jurul orelor 8, domnul Polifrone Ciprian a primit în PC1 al Penitenciarului Ploiești ,de la soțul persoanei prejudiciate, cu martori, 2 recipiente în care se aflau 11kg, respectiv 14 kg telemea de vacă. Domnul Polifrone a afirmat că o să fie depozitate în incinta camerei frigorifice din depozitul de alimente AFV, respectiv beciul unității.

Prinsi cu „oacaua mica”, Polifrone a incercat sa  justifice că procesul verbal l-a încheiat în data de 26.03.2020, iar brânza a fost adusă în unitate în dimineața zilei de 27.03.2020, întrucât în data de 30.03.2020 a comunicat ofițerului de poliție judiciară, că încă nu a perfectat procesul verbal de inventariere (cu toate ca la dosarul penal se afla copiile cu mesajele primite de persoana prejudiciata de la domnul Polifrone din data de 26.03.2020, prin care i se solicită informații referitoare la procesul verbal de custodie pentru acest produs, pe care domnul Polifrone l-a luat în considerare la efectuarea inventarierii lunare în lunile anterioare, inclusiv în luna februarie).

Despre procesul verbal de custodie aveau cunoșință atât doamna Cristea Nicoleta, cât și doamna Deacu Mihaela încă din decembrie 2019, cu ocazia plecării persoanei prejudiciate în concediul de odihnă, asa cum reiese din toate declaratiile coroborate in cauza penala.

Referitor la murături, varză murată, conform OMJ 1846 din 2010  art 6  lit d,, față de termenul prevăzut la art.5, următoarele bunuri sau valori se inventariază suplimentar,  anual, alimentele aprovizionate pentru perioada consumului de iarnă la sfârșitul perioadei de consum : cartofi, ceapă, rădăcinoase însilozate, murăturile și varza murată.

Art. 12. – Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii şi nici contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective. Prin proceduri interne, unităţile pot stabili ca la efectuarea operaţiunilor să participe şi contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective, fără ca aceştia să facă parte din comisie.

În fapt comisia condusă de doamna Toma Magdalena a găsit bunurile imputate ilegal în falsul  proces –verbal întocmit de acesta brânza, varza murată, documentele justificative, document care putea fi folosit la o falsă sesizare a unei infracțiuni de delapidare.

In fapt, la momentul preluării gestiunii, în fișele de inventar de la Serviciul Financiar figurau o mulțime de bunuri, care faptic nu existau, motiv pentru care persoana prejudiciata a fost nevoită practic ca cu ajutorul soțului acesteia să reutileze popota pentru a –si putea desfășura activitatea.

Practic de la circa 12 persoane care serveau masa , s-a trecut la circa 60-70 de persoane.

De la început doamna Dănescu Izabela nu a dorit ca persoana prejudiciata să preia gestiunea fapt pentru care nu i-a refăcut  fișa postului timp de 8 luni de zile, din mai 2019, până pe 10 ianuarie 2020, încălcîndu-i drepturile legitime de a fi remunerată conform muncii prestate si pentru a ascunde alte „matrapazlacuri”.

Pentru a o putea elimina pe persoana prejudiciata, doamna Dănescu Izabela, în loc să întocmească contract de donație conform prevederilor legale cu soțul acesteia, a încheiat contract de sponsorizare, total ilegal, fapt recunoscut de Direcția Juridică a ANP.

Întrucât la inventarierea anuală persoana prejudiciata a subliniat faptul că nu există o parte din bunurile care apăreau în evidența contabilă, doamna Dănescu Izabela a hotărît să ii sustragă actele de proveniență a bunurilor cumpărate de persoana prejudiciata personal, iar apoi în baza unei prevederi a OMJ 1846/2010, să le introducă în inventarul popotei, scăpând astfel de întrebări cu privire la bunurile cumpărate din fondurile penitenciarului.

Mai mult, cu referite la dispoziția verbală dată de doamna Dănescu Izabela în data de 20.03.2020 , Direcția Inspecție Penitenciară, în adresa nr. 6104/6870/7459/05.06.2020, la pagina 8 paragraf 6, constată : ,,din aspectele anterior menționate se constată că operațiunea de inventariere a produselor din depozitul popotei și parțial din popota cadre a unității s-a efectuat, fără a exista o decizie scrisă a directorului unității în acest sens, cu eludarea prevederilor art.8 din OMJ 1846/2010. După ce am fost pusă, de penitenciarul Ploiești, în posesia documentelor furate, cu sprijinul ANP și al Ministerului Justiției a reușit să- si recuperez parțial bunurile sale personale, nu în totalitate pentru că o parte din documente au fost sustrase.

COLOSAL

De fapt, din probele din dosarul penal se constata ca nici în acest moment ,,Popota Penitenciarului Ploiesti” nu este funcțională, deși scriptic în evidențele contabile este dotată complet.

 Oare de ce?

 Alta nucleara

Doamna Deacu pe listele de inventariere cu obiectele de inventar din Procesul verbal nr.25728/26.03.2020  întocmit de Polifrone Ciprian a semnat , fiind de acord cu listele de inventariere, iar în declarația de inventariere ”Anexa 1” din Procesul Verbal nr.30453/01.07.2020 întocmit de director adjunct Toma Magdalena, doamna Deacu afirmă sub semnătură faptul că în data de 23.03.2020, comisia condusă de Polifrone Ciprian nu a inventariat și obiectele de inventariere. Atunci ce s-a inventariat? De ce și-a schimbat declarația? Doare puscaria sau pedeapsa?

DOAMNE, astia sunt sanatosi la “caput”?

Prin adresa B2/3263/3270/04.11.2020, Penitenciarul Ploiești, recunoaște faptul că a fost necesară constituirea unei noi comisii, numită de director prin DZU din 01.04.2020 președinte director adjunct Toma Magdalena,  citam ”pentru falsificarea evidentă și nerespectarea prevederilor legale privind inventarierea” întrucât comisia din 23.03.2020, condusă de Polifrone Ciprian a încălcat prevederile legale.

În data de 20.03.2020, conform Notei de Constatare a Direcției  Inspecție Penitenciară, nr.6104/6870/7459/05.06.2020, domnul Brânzan a încălcat prevederile legale cu privire la modalitatea de numire a comisiei de inventariere, stipulate în art. 8, din OMJ 1846/2010, întrucât nu a stabilit prin decizie scrisă componența comisiei de inventariere a elementelor din popota unității și nu a solicitat în scris prezența persoanei prejudiciate în calitate de gestionar, la efectuarea inventarului.

Pe timpul desfăsurării activității popotei cadre, respectiv din iunie 2019 și până în data de 30.03.2020. nu a asigurat condițiile prevăzute pentru  activitatea popotei, conform art. 91, art.96 și 123, din O.M.J 2713/2001, fiind nevoie ca persoana prejudiciata să achiziționeze personal bunuri materiale pentru a-si putea desfășura activitatea în cadrul popotei din penitenciarul Ploiești.

Note de constatare din dosarul penal:

– la pag.4 , Deacu afirmă că persoana prejudiciata a semnat contractul de sponsorizare în biroul AFv si în incinta popotei a semnat Nir-urile. La contractual de sponsorizare înmânat soțului persoanei prejudiciate , sunt 3 Nir-uri , dar nu este semnătura persoanei prejudiciate.

– la pag.5 paragraf 2

Doamna Deacu recunoaște că persoana prejudiciata nu a dorit să se ocupe de contractual de donație, deci trebuia informat soțul acesteia și chemat pentru a i se înmâna un exemplar din contractual de donație.

-la pag.5 paragraf 3

Doamna Deacu susține că a efectuat o copie a contractului semnat, pe care a introdus-o în dosarul care conținea bonurile în original și certficatele de garanție ale bunurilor care au făcut obiectul contractului de sponsorizare, dar în procesul Verbal de inventariere condus de Toma Magdalena nu apare această copie, o alta constatare a organelor de cercetare penala.

 Prima incercare de musamalizare si de acoperirea acestor furturi, prin adrese oficiale care din punctul nostru mai mult i-au  ingropat in…penal:

La data de 03.04.2020, prin adresa nr 26020/PPPH/03.04.2020, Directorul de la aceea data, Celestin Branzan in formeaza oficial IPJ Prahova ca, „suportul optic al inregistrarilor ale camerelor de supraveghere din zona corpului administrativ se stocheaza pe o perioada de maxim 9 zile (o mare „gogoroata”, contrara tuturor prevederilor legale si ordinelor interne),  iar inregsitrarile din data de 23.03.2020 NU au fost SALVATE.

Sa specificam ca la aceea data Valentin MATEI era director adjunct si raspundea de supraveghere ar fi de prisos, cei din sistem cunosc aceste aspecte iar fapta este PENALA!

Sa mai precizam ca acelasi imputernicit a declarat ca nu stie/nu cunoaste nimic si ca „gura nu ii miroase”?

Dar cum ar fi sa revenim cu noi probe/documente cum acest „imputernicit” a efectuat „negocieri cu anchetatorii? Devine din ce in ce mai interesant si inca ne mai miram cum acest „imputernicit” este mentinut la comanda Penitenciarulului Ploiesti.  Imputernicirea ii expira la inceputul lunii aprilie si de cand am demarat dezvaluirile noastre cu documente a intrat brusc in concediu medical, probabil un colac de salvare in opinia sa sa nu fie demis si/sau schimbat. Vom reveni cu dezvaluiri si probe de domeniul fantasticului si paranormalului privind caracatita din Penitenciarul Ploiesti. (Cristina T.).

Cosmin Dorobantu, liderul FSANP, confirma dezvaluirile ziarului Incisiv de Prahova/” Caracatita din Aparatul Central si din zona Administratiei Penitenciarelor”

Furturi, falsuri si alte infractiuni succesive la Penitenciarul Ploiesti (IV)

Cum se FURA pe fata si sarabanda unor falsuri pentru acoperirea acestor furturi la Penitenciarul Ploiesti (III)

Cum se FURA pe fata si sarabanda unor falsuri pentru acoperirea acestor furturi la Penitenciarul Ploiesti (II)

O neglijenta si un abuz in serviciu savarsit de numita Tasma V. Tania, agent sef principal la Penitenciarul Ploiesti, poate costa statul roman

Bomba ecologica de la Pleasa/Atentat la siguranta nationala/IPJ Prahova, Penitenciarul Ploiesti si Tymbark

Se aude zăngănit de cătușe la “Bomba ecologica de la Pleasa”/IPJ Prahova confirma dezvaluirile noastre

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, reactioneaza prin I.G.P.R si sesizeaza organele de cercetare penala cu privire la „Bomba ecologica de la Pleasa” si atentatul la siguranta nationala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exclusiv

Iluminat economic și eficient pentru spațiile comerciale și birouri – panourile LED

Publicat

pe

De

panouri lumina LED

Panourile cu LED-uri au devenit o opțiune de bază pentru iluminatul birourilor datorită eficienței energetice și rentabilității lor. Ele oferă o iluminare mai puternică, consumă mai puțină energie și durează mai mult decât corpurile de iluminat tradiționale. Panourile LED sunt un exemplu perfect al ultimei tendințe și în domeniul iluminatului spațiilor comerciale. Aceste panouri sunt concepute pentru a oferi o distribuție optimă a luminii, care este atât confortabilă, cât și ușoară pentru ochi.

În plus, acestea vin în diferite dimensiuni pentru a satisface toate nevoile. Ele se pot potrivi perfect în orice design de tavan, făcându-le o alegere excelentă pentru spațiile comerciale moderne care acordă prioritate esteticii curate. Cu aceste panouri lumina LED, vă puteți bucura de iluminare instantanee fără sunete pâlpâite sau zumzete asociate cu lămpile fluorescente tradiționale. Acest lucru le face ideale pentru săli de conferințe, holuri, zone de așteptare și alte spații de lucru în care este nevoie de iluminare puternică și constantă.

În general, trecerea la iluminatul pe bază de LED nu numai că va reduce factura de energie electrică, ci va îmbunătăți și productivitatea angajaților prin crearea unui mediu de lucru mai confortabil.

Cerințe de iluminare

Panourile LED sunt o soluție de iluminat rentabilă pentru spațiile comerciale și birourile care necesită iluminare clară și eficientă din punct de vedere energetic. Aceste panouri LED oferă capacități excepționale de redare a culorilor și pot oferi economii de energie de până la 50% în comparație cu iluminatul fluorescent tradițional. De asemenea, sunt proiectate să reziste mai mult decât alte opțiuni de iluminat, ceea ce înseamnă că este necesară mai puțină întreținere pe termen lung.

Un alt avantaj cheie al panourilor LED este versatilitatea lor. Acestea pot fi utilizate într-o varietate de setări și aplicații, cum ar fi săli de clasă, săli de conferințe, magazine cu amănuntul, spitale și depozite. Designul lor subțire le permite să fie instalate cu ușurință pe tavan fără a ocupa prea mult spațiu.

Procesul de instalare

Procesul de instalare a panourilor LED pentru spații comerciale și birouri este relativ simplu. În primul rând, este important să vă asigurați că spațiul în care vor fi instalate panourile are o structură de tavan stabilă și robustă. Acest lucru se datorează faptului că panourile cu LED-uri sunt instalate prin încastrarea în tavan sau aparent, care pot pune stres pe un tavan instabil sau slab.

În al doilea rând, cablurile electrice trebuie luate în considerare în timpul procesului de instalare. Este esențial ca un electrician autorizat să instaleze fiecare panou și să îl conecteze la un întrerupător. Odată ce acest lucru a fost făcut, este timpul să montați panourile cu LED-uri folosind sistemele de prindere care vin cu produsul.

În cele din urmă, după ce toate acestea au fost terminate, este recomandabil să testați dacă totul funcționează corect înainte de a continua. Testarea asigură că nu există probleme cu conexiunile care pot cauza probleme mai târziu. Cu o planificare adecvată și o atenție acordată în timpul instalării, panourile de iluminat cu LED-uri pot oferi o soluție economică și eficientă atât pentru spațiile comerciale, cât și pentru birouri.

Comparația calității luminii

Când vine vorba de alegerea iluminatului potrivit pentru spațiile comerciale și birouri, panourile LED sunt o opțiune populară datorită eficienței energetice și rentabilității lor. Este important să comparați diferite modele și mărci înainte pentru a face o achiziție de calitate.

Un factor care afectează calitatea luminii este temperatura de culoare a panoului LED. O temperatură de culoare mai rece (5000K-6500K) produce o lumină mai strălucitoare, mai stimulatoare, care este ideală pentru spațiile de birou unde sunt necesare vigilență și concentrare. Între timp, o temperatură de culoare mai caldă (2700K-3000K) creează o atmosferă mai moale și mai relaxantă, care poate fi mai potrivită pentru mediile de retail sau ospitalitate.

O altă considerație atunci când comparăm panourile LED este indicele de redare a culorilor (CRI), care măsoară cât de precis apar culorile sub lumină artificială, comparativ cu lumina naturală. Evaluările CRI mai mari (80 sau mai sus) indică o mai bună acuratețe a culorilor, ceea ce poate îmbunătăți confortul vizual și productivitatea în spațiile de lucru în care este necesară percepția corectă a culorilor.

În general, alegerea panoului LED potrivit cu o calitate optimă a luminii poate spori considerabil confortul, productivitatea și ambianța spațiilor comerciale și birourilor.

Citeste in continuare

Exclusiv

Hidroizolații pentru terase: avantaje și etape de lucru

Publicat

pe

De

Astăzi se vorbește din ce în ce mai mult despre hidroizolatii terasa bloc și necesitatea acestora. Acest lucru nu este deloc întâmplător: o lucrare de hidroizolație executată corect protejează spațiul de locuit și asigură nivelul optim de confort.

Dar mai mult decât atât, te va ține departe de costurile mari necesare pentru reabilitare/refacerea fațadei sau chiar a structurii clădirii. Descoperă mai multe detalii despre avantajele hidroizolațiilor, respectiv despre etapele de lucru necesare la orice tip de proiect de acest fel. Tot ce trebuie să știi despre hidroizolatii terasa bloc gasesti aici.

 

De ce trebuie să acorzi atât de multă importanță unei hidroizolații terasa bloc

Fie că locuiești la casă, fie că locuiești la bloc, hidroizolația este o etapă esențială din realizarea construcției și va impacta nivelul tău de confort. Atât apartamentele aflate la etajele superioare, cât și apartamentele aflate la etajele inferioare vor fi impactate de modul în care s-a realizat hidroizolația blocului, de exemplu. Calitatea lucrărilor este deosebit de importantă, pentru că apa are o acțiune distructivă ireversibilă asupra clădirilor care nu sunt izolate corespunzător. Așadar, iată câteva lucruri pe care este bine să le cunoști:

  • Hidroizolația impactează în mod direct confortul locatarilor, indiferent dacă apartamentele sunt la etajele inferioare
  • Hidroizolația va susține condițiile optime de igienă a aerului pentru spațiile comune, iar lipsa ei prezintă un risc iminent asupra sănătății locatarilor
  • Lucrările realizate corespunzător te vor ajuta, pe termen lung, să menții cotele de întreținere la un nivel convenabil
  • În conservarea structurii planțeului de terasă, dar și a pereților adiancenți, hidroizolația joacă un rol esențial
  • Calitatea superioară a lucrărilor de hidroizolație te va ajuta să îți limitezi cheltuielile pentru refacerea finisajelor de fațadă sau a celor din casa scării
  • Imobilele hidroizolate corespunzător se vând mai ușor, importanța acestor tipuri de lucrări fiind cunoscută la nivel general

 

Hidroizolația și principalele etape de lucru

Indiferent care este metoda prin care se hidroizolează terasa, există câteva etape esențiale de lucru:

(1) Analiza și pregătirea suprafețelor: în această etapă, experții verifică starea membranei deja existente și a suportului pe care este montată și recomandă soluția optimă pentru a reface lucrările. Experții vor ține cont de nevoile și de amplasarea clădirii, condițiile meteo specifice zonei, tipul de construcție ș.a.m.d..

(2) Verificarea, respectiv refacerea sistemului de scurgere a apei de pe terasa blocului:  grilele de scurgere și tubulatura sunt verificate și înlocuite, dacă situația o impune. Experții nu vor începe amorsarea suprafeței, decât după ce sistemul de scurgere este verificat complet și refăcut, dacă este cazul.

(3) Aplicarea membranei de hidroizolare sau a materialului hidroizolant: soluția optimă se va alege în funcție de tipul de terasă (circulabilă sau necirculabilă). După caz, specialiștii pot recomanda utilizarea a două straturi, iar fiecare proiect va necesita o soluție și o  metodă de punere în operă personalizată.

(4) Verificarea lucrării: înainte de predarea, efectivă, a lucrărilor, se vor executa teste de impermeabilitate.

 

Hidroizolații-Terase execută impecabil lucrările de hidroizolații

Dacă ești în căutarea unei firme experte în hidroizolatii pvc de cea mai buna calitate, poți opta pentru serviciile firmei Hidroizolații-Terase. Această companie are o vastă experiență în domeniu și un portofoliu impresionant de clienți.

Lucrează cu materiale de ultimă generație și cu echipamente de top, garantând pentru rezultatele pe care le obține. Nicio lucrare nu este predată fără o verificare atentă, iar standardele de calitate sunt extrem de ridicate. Proiectele Hidroizolații-Terase sunt apreciate de beneficiarii serviciilor lor, dovadă fiind numeroasele review-uri.

Citeste in continuare

Exclusiv

Cutia Pandorei!/Halchin centrează si Zeus da cu capul!

Brașovul MEU

Publicat

pe

       Ca pe Zeus, Neprihănitul!!! Matei Valentin, un director împuternicit de la Penitenciarul Ploiesti il protejeaza mafia M.J. via A.N.P. am demonstrat de fiecare data.

       Că este vorba de (le vom parcurge in viitor)

       – dispoziții ilegale catre subordonati,

       – mutări ale oamenilor in curte după cum vrea Zeus si acolitii lui: Wonder Woman , Stoica, Oita laie, Coada și Banica  

       – comisii de disciplina contra oamenilor ce nu gresit dar nu sunt CA EI, dispuse de ZEUS unde sunt membrii cei de mai sus plus alte mici sugative,

       – controale dispuse de  A.N.P.ului condus de DAN Halchin facute noaptea ca hotii prin gard, ca sa demita oamenii buni din unitate,

       –  incalcari ale conditiilor de munca minime,

       – incalcari ale atribuțiilor de serviciu pentru cei care indraznesc sa faca cum scrie la carte,

       – vocabular ca la stana pentru cei care nu sug la tata lui Zeus (care incep sa fie din ce in ce mai multi)

       – sicanarea celorlalti pentru a le fi frica de a spune de ce face Zeus cu ai lui,

       – sesizari facute la ANP, M.J. plus alte structuri care au atributii de verificare si s-au facut ca nu exista…

       TOATE ACESTEA SUNT PROTEJATE DE directorul doctor Halchin Dan, fost agent paza si Firinel UNGUREANU fostul securist din A.N.P. pentru… pentru…

S-A PRINS CINEVA?

Pentru ca au nevoie de un fraier care sa le faca treburile murdare! Acel fraier, umflat de egoul propriu este Zeus, Matei Valentin Neprihanitul!!!

Pai, daca am niste detinuti cu capital de nu il poti numara intr-o viata de om si sunt cunoscuti ai unor nu prea curati oameni politici si niste atentii trebuie facute… cum altfel sa reusesti? Decat sa gasesti unul care este dispus sa faca astea pentru tine. Si cand ai gasit cainele care se bucura la niste „cadouri”, caci pe bani nu pune mana… oare nu trebuie sa il pastrezi pe ZEUS?

Noi credem ca da! Noi credem ca indiferent de ce ar face ZEUS va fi aparat… cu toate ca am aflat pe surse ca mai are un pic si nu il mai tin nervii si va lovi un subaltern… dar si atunci se vor face ca ploua.

De mai bine de 6 luni, Penitenciarul Ploiesti este un butoi cu pulbere ajungand mai rau decat Penitenciarul Targsor de acum cativa ani. Fug oamenii ca sobolanii din bataia de joc a acestui cainecredincios si fidel pentru orice os primit.

ACUM ESTE CLAR?!? INCA NU?

Pai… sa scoatem elefantul din camera…

Mareata realizare a lui Halchin Dan facuta prin Matei Valentin: punct de lucru exterior permanent… cu alte cuvinte… niste detinuti care stau tot timpul undeva…

SUB AURA CA VAI DE CE LOCURI DE CAZARE AM PRODUS PRIN ASA CEVA… SUNT CATEVA ZECI… DECI FRECTIE LA PICIOR DE LEMN… CUTIA PANDOREI A FOST DESCHISA.

Era nevoie de un caine credincios care sa calce pe oamenii din subordine si sa produca acest NOU FLAGEL. Unde anumiti detinutii PRIVILEGIATI sunt dusi in aceste „puncte de lucru” si sunt tratati preferential. Si fiecare dintre acesti oameni are ceva de castigat! Bani sau bunuri sau noi prietenii…

Iata de ce, ZEUS se crede stapan peste un sistem de aparare al statului (oare mai putem numi asa aceasta structura stricata – Penitenciarul???). Iata de ce poate sa faca orice, caci orice sesizare se opreste in van… caci trebuie tinut aici…

PANA CAND? Ar fi urmatoarea intrebare… Pana nu mai este de folos, pana puterea se va schimba si din ilustru ZEUS va deveni detinut. Poate i se va da si lui un loc la un punct exterior de lucru… caci are pile!!!

Sub praful in ochi ca s-au facut reale minuni cu asa ceva… in realitate situatia se prezinta:

– Penitenciarul DEJA subdimsionat pe statul de organizare a sangerat masiv detasarea a circa 10 oameni pe Minunea lui Halchin

– Acest lucru a generat in val:

Ore suplimentare –  platite din banii nostri,

Concedii restante – timpul necesar refacerii diminuat, deci stress asupra personalului,

Activitati ce produc mari costuri materiale: transport personal, masa, atr. Logistice – toate platite din banii nostri,

Activitati suplimentare ale cadrelor unitatii.

             PRIN URMARE ACUM ATI INTELES?

 Tot ce s-a facut este incepului unei sectii private de detinuti alesi pe spranceana, pe cheltuiala noastra, pe spatele personalului subjugat, pentru beneficiul lor. Vom reveni cu dezvaluiri senzationale. (Cristina T.).

N. R. : – Reamintim  ca, investigatia noastra a pornit de la mafia gunoaielor si cum o firma din aceasta caracatita din Prahova „beneficiaza” de detinuti/”inchiriaza” la munca pe filiera Comisarului șef de poliție penitenciară Valentin MATEI, in baza proiectului lansat de director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin. Punerea in dependenta a Comisarului șef de poliție penitenciară Valentin MATEI de catre reprezentantii acestei societati ne-au determinat  sa incepem dezvaluirile cu derapajele de la lege ale sefului – IMPUTERNICIT – la comanda Penitenciarului Ploiești, fiind o institutie esentiala a statului.

Sa reamintim povestea din spatele afacerii „Bomba ecologica de la Pleasa” care este demna de un film cu mafioti turnat la Holywood, nu inainte de a intreba (prietenii stiu de ce…): Florin Iosif de la TYMBARK este bine?

Bomba ecologica de la Pleasa/Atentat la siguranta nationala/IPJ Prahova, Penitenciarul Ploiesti si Tymbark

Lume!Lume! Știri de ultimă oră de la Mînăstirea Ploiesti

Cat timp mai poti sa indoi legea?

În acest articol ne-am hotărât să vă arătăm, cum înclinațiile scriitoricești și infracționale s-au adunat în caracatița din Penitenciarul Ploiești/Rățușca noastră Mac!Mac!

Ia! Zâno!/Joac-o și pe asta!/Dă-ți cu reveneală!/Zâna Nașa, se joacă cu gestiunile, după starea vremii la Penitenciarul Ploiesti!

În acest articol ne-am hotărât să vă arătăm, cum înclinațiile scriitoricești și infracționale s-au adunat în caracatița din Penitenciarul Ploiești/Rățușca noastră Mac!Mac!

Aroganța și lipsa de profesionalism sunt fără limite, caracterul penal te dărâmă la propriu in Penitenciarul Ploiesti

,,Fantastica Woman”Anghelache Ramona (varianta XXL)/”Omerta”, ,”Legea tăcerii” și a intereselor prima în fața legii în Penitenciarul Ploiesti

„Omerta”, ,”Legea tăcerii” și a intereselor prima în fața legii în Penitenciarul Ploiesti/Despre Doamna Dănescu Izabela, supranumită eminența cenușie și regina hoților din Penitenciarul Ploiești

Precizări privind modalitățile de furt la Penitenciarul Ploiesti si ilegalitatile savarsite de Comisarul șef de poliție penitenciară Valentin MATEI – IMPUTERNICIT – la comanda Penitenciarului Ploiești

Documente si declaratii din cercetarea penala care dezvaluie un furt institutional generalizat la Penitenciarul Ploiesti

Penitenciarul Ploiesti: „La momentul preluării gestiunii, în fișele de inventar de la Serviciul Financiar figurau o mulțime de bunuri, care faptic nu existau”

Furturi, falsuri si alte infractiuni succesive la Penitenciarul Ploiesti (IV)

Cum se FURA pe fata si sarabanda unor falsuri pentru acoperirea acestor furturi la Penitenciarul Ploiesti (III)

Cum se FURA pe fata si sarabanda unor falsuri pentru acoperirea acestor furturi la Penitenciarul Ploiesti (II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citeste in continuare
Advertisement

Parteneri

Ultimile Noutăți din Brașov

Uncategorized2 ore inainte

Încep calificările naționale pentru Campionatul Mondial de Esports de la Iași

România, în calitate de țară organizatoare, va avea jucători și echipe direct calificate la Campionat, fără a mai fi nevoie...

Uncategorized4 ore inainte

XPG lansează sursa CYBERCORE II certificată ATX3.0 Platinum și PCIe 5.0 ready

XPG, furnizor de sisteme, componente și periferice pentru gameri, profesioniștii Esports și pasionații de tehnologie, a anunțat astăzi lansarea globală...

UncategorizedO zi inainte

Noua serie Galaxy A prezentată oficial în România

Noua serie Samsung Galaxy A, cea mai populară gamă de smartphone-uri din portofoliul companiei, a fost prezentată oficial în România. Cele...

UncategorizedO zi inainte

Gartner arata ca 72% dintre liderii din domeniul high-tech se asteapta ca in 2023 veniturile sa creasca, in pofida incertitudinii economice

Liderii vor trebui sa se bazeze pe capacitatea lor de executie si de a raspunde la schimbarile survenite in piata...

UncategorizedO zi inainte

Noul monitor ultra wide de la Philips înlătură nevoia unui ecran secundar

București, 28 martie 2023 – Philips 45B1U6900C îmbină două monitoare într-unul singur. Noul monitor are scopul de a facilita fluxul de...

Administrație locală2 zile inainte

Xiaomi lanseaza Seria Redmi Note 12 in Romania

Seria Redmi Note 12 continuă să aducă caracteristici exclusive de nivel flagship la dispozitive din gama upper-mid range, redefinind fotografia...

Afaceri locale3 zile inainte

Cum să compari ofertele de credit cu aprobare pe loc în România de la diferite IFN-uri

Când vine vorba de împrumuturi de bani în România, există diverse instituții financiare care oferă servicii de împrumut. Aceste instituții,...

panouri lumina LED panouri lumina LED
Exclusiv5 zile inainte

Iluminat economic și eficient pentru spațiile comerciale și birouri – panourile LED

Panourile cu LED-uri au devenit o opțiune de bază pentru iluminatul birourilor datorită eficienței energetice și rentabilității lor. Ele oferă...

Afaceri locale5 zile inainte

Imprumut urgent in doua minute online folosind buletinul

Acum că ați citit despre cum să solicitați un împrumut de la o bancă, ce urmează? Desigur, primul lucru pe...

Uncategorized6 zile inainte

AGON by AOC lansează noul monitor pentru gaming de 32″, cu 240 Hz, HDR și timp de răspuns GtG de până la 1 ms

București, 23 martie 2023 – AGON by AOC, unul dintre cele mai importante branduri de monitoare pentru gaming și accesorii IT...

sistemul de iluminat sistemul de iluminat
Social7 zile inainte

Cum schimbă sistemul de iluminat un restaurant

Te-ai întrebat de ce unele restaurante sunt mult mai frecventate decât altele? Totul se rezumă doar la mâncare? Adevărul este...

Glasspandoor Glasspandoor
Social7 zile inainte

MEGA SALE la Glasspandoor! “New Sofa Collection” în perioada 30-31 martie

Primăvara vine cu o surpriză frumoasă din partea Glasspandoor! Cu ocazia introducerii unei noi colecții de canapele, după cum este...

Top Știri