Connect with us

Exclusiv

Penitenciarul Ploiesti: „La momentul preluării gestiunii, în fișele de inventar de la Serviciul Financiar figurau o mulțime de bunuri, care faptic nu existau”

Brașovul MEU

Publicat

pe

În referatul cu propunere procedurală, organele de cercetare penală fac referire doar la infracțiunile de ,, Abuz în serviciu”comise de Doamna Dănescu Izabela și doamna Cristea Nicoleta, fără să verifice atribuțiile acestor persoane conform fișei postului, să precizeze temeiurile legale și să atașeze documentele justificative (dispoziții de delegare a sarcinilor….care în fapt nu există)

Organele de cercetare penală, nu au cercetat și înregistrat plângerile penale depuse împotriva numitului Polifrone Ciprian și Anghelache Ramona, Nr. Poliție Municipiu Ploiesti, 917/2020, acestea nefiind în dosarul de la Parchet, încălcând dispozițiile ordinului comun, care reglementează această activitate.

Domnul Polifrone Ciprian, a întocmit un fals Proces –Verbal de inventariere, prin care încerca să susțină temeiul spargerii, prin faptul că ar fi fost sesizate lipsuri în gestiunea popotă ( fals demonstrat de rezultatele inventarierii comisiei conduse de doamna Toma Magdalena, în care toate lipsurile au fost găsite, inclusiv documentele furate din biroul personal al persoanei prejudiciate, aflate într-o magazie în altă clădire), cu scopul de a o șantaja și sancționa ilegal administrativ și chiar penal.

 De fapt falsul document a condus la luarea unor măsuri administrative față de aceasta prin nota de constatare a D.I.P, din cadrul ANP, Nr 6104/6870/7459/05.06.2020.

Pentru doamna Anghelache Ramona, membră în comisie, secretară a Penitenciarului, precizam că pentru a induce în eroare organele de cercetare și a da aparența legalității unor acte întocmite, a înregistrat în fals un raport al doamnei Cristea Nicoleta, în registru de numere al unității, în locul altui document, fapt verificat în oglinda electronică a registrului.

Organele de cercetare penală nu au audiat toate persoanele implicate în spargere, respectiv Buzea Cornel, cel care a transmis dispoziția ilegală a doamnei Dănescu Izabela(conform art. 31, din OMJ 1318/2012), domnului Călin Marius și care după spargerea ușii de acces în popotă a rămas în spațiu popotei fiind văzut de Negoită Elena, Jurista Penitenciarului.

Organele de cercetare penală nu au audiat pe Carpen Ionuț, președinte comisiei de spargere, ofițer de tură, Oprea Florin, Cruceanu Claudiu, persoane care au făcut parte din comisia de spargere și de inventariere.

Organele de cercetare penală, nu au audiat toți membrii trecuți în comisia condusă de domnul Polifrone Ciprian, prin care să specifice fiecare ce activități a desfășurat.

La dosarul de cercetare nu era atașată planșa foto efectuată la cercetarea reclamației de furt, întocmită de BCFL, din cadrul Serviciului Criminalistic al I.P.J. Prahova.

Precizezam că Ministerul Justiției și Direcția de Inspecție Penitenciară i-au dat dreptate persoanei vatamate în demersurile întreprinse, fapt pentru care aceasta a reusit să- si recuperez 90%, din bunurile materiale reținute ilegal de Penitenciarul Ploiești.

Din adresele I.P.J. Prahova, rezultă că așa a coordonat procurorul supraveghetor  ancheta, sub aspectul că ,, Organele de cercetare penală susțin că li s-a impus să nu efectueze  documente și  cercetări fără informarea acestuia”.

„Cheile de la popota unității nu le-am predat pentru  că, conform HG 2230 din 1969, art.4, predarea primirea gestiunii se face prin inventarierea totală a bunurilor din gestiune, întocmindu-se un proces verbal ce se semnează de gestionarul care predă și gestionarul care primește gestiunea. În cazul în care nu se efectuează inventarierea și nu se întocmește proces verbal, gestionarii sunt obligați să refuze predarea-primirea gestiunii. Prevedere pe care am respectat-o, și în data de 23.03.2020,  când m-am prezentat la unitate, (unde am așteptat circa o oră și 30 de minute, așa cum reiese și din raportul meu personal nr.B2 25403 din 23.03.2020), să procedăm la inventarierea gestiunii popotă”, se precizeaza in declaratia persoanei vatamate in dosarul penal.

Interesant este si faptul ca, in PV lui Polifrone nu apar liste de inventar cu bunuri din contractul de sponsorizare, dar în PV lui Toma apar

Sunt bunuri din contractul de sponsorizare (contract pus la dispoziție în data de 07.04.2020 ) care nu apar în listele de inventar, și anume :

Nr crt Denumire bunuri recepționate Cantitate Pret unitar Valoare
4 Paletă,spumar,lingura plastic 6 7,9 47,40
7 Set 3 ustensile 2 5,9 11,80
10 Baghetă perdea 2 19,90 39,80
11 Fețe masă 6 19,90 119,40
12 Accesoriu prindere baghetă perdea 4 7,5 30,00
13 Șurub 2 0,24 0,48
14 Șaibă 2 0,05 0,10
15 Baterie lavoar 1 65 65,00
16 Ventil 1 9,5 9,50
17 Mască baie 1 187 187,00
18 Gresie 17 50,98 866,66
19 Imitație piele 8 30 240,00
20 Poliuretan 2 28 56,00
21 Dispenser prosop 1 100 100,00
24 Baterie monocrom 2 116 232,00
25 Minibucătărie 2 359 718,00
26 Sifon 2 71 142,00
27 Capac 2 13 26,00
28 Tablă magnetică 1 69,90 69,90

Mentionam ca, înainte de a începe renovarea și utilarea popotei din bani proprii ai persoanei prejudiciate ,respectiv în mai 2019 , mobila aflată în popotă, cele 2 aragaze, ghiuveta, hota, ustensilele de bucătărie, tacâmurile , vesela, recipientele în care se prepara hrana, au fost scoase fizic, de gospodarul unității cu ajutorul unei echipe formată din persoane private de libertate, din incinta popotei, întrucât acestea se aflau intr-un grad avansat de uzură și nu mai puteau fi folosite pentru funcționarea în condiții de igienă a popotei. Mobila era deteriorată, palul din care era confecționată mobila prezenta  umflături , vizibil infestat  de gândaci, mucegai, miros urât, greu suportabil. Gresia, atât  din bucătărie, cât și din sala de mese, a fost spartă și înlocuită deoarece era deteriorată. Sub gresia din bucătărie se formase un strat gros de mizerie, urât mirositor, fapt ce  a necesitat înlocuirea ei. Tacâmurile prezentau urme de resturi vechi de mâncare, erau ruginite, acestea nefiind din inox. Farfuriile erau de dimensiuni diferite, din material de proastă calitate, majoritatea erau ciobite. În bucătărie nu a rămas nimic din vechea gestiune. Am făcut igienizarea spațiilor, renovarea și utilarea popotei cu produse noi,  din bani proprii.

„Am sugerat în luna mai 2019, în repetate rânduri doamnei Dănescu Izabela de a constitui, conform HG 1846 art 34 alin 3 care prevede că ,, în cazul bunurilor uzate fizic înainte de expirarea duratei normate de funcționare, utilizare și care nu mai pot fi folosite conform destinației, pentru care au fost create, comisia de inventariere face o mențiune în acest sens în procesul verbal de inventariere, în vederea efectuării cercetării administrative pentru stabilirea cauzelor și răspunderilor”, mai spicuim din declaratia persoanei prejudiciate.

La nr.crt.86 denumire materială TELEMEA DE VACĂ, s-a înregistrat faptic un stoc minus de 24,78 kg.

Inregistrarea ca fiind lipsă este un fals grosolan, o infracțiune comisă de domnul Polifrone Ciprian, (faptă  care a fost sesizata organelor de poliție), întrucât în data de 27.03.2020 în jurul orelor 8, domnul Polifrone Ciprian a primit în PC1 al Penitenciarului Ploiești ,de la soțul persoanei prejudiciate, cu martori, 2 recipiente în care se aflau 11kg, respectiv 14 kg telemea de vacă. Domnul Polifrone a afirmat că o să fie depozitate în incinta camerei frigorifice din depozitul de alimente AFV, respectiv beciul unității.

Prinsi cu „oacaua mica”, Polifrone a incercat sa  justifice că procesul verbal l-a încheiat în data de 26.03.2020, iar brânza a fost adusă în unitate în dimineața zilei de 27.03.2020, întrucât în data de 30.03.2020 a comunicat ofițerului de poliție judiciară, că încă nu a perfectat procesul verbal de inventariere (cu toate ca la dosarul penal se afla copiile cu mesajele primite de persoana prejudiciata de la domnul Polifrone din data de 26.03.2020, prin care i se solicită informații referitoare la procesul verbal de custodie pentru acest produs, pe care domnul Polifrone l-a luat în considerare la efectuarea inventarierii lunare în lunile anterioare, inclusiv în luna februarie).

Despre procesul verbal de custodie aveau cunoșință atât doamna Cristea Nicoleta, cât și doamna Deacu Mihaela încă din decembrie 2019, cu ocazia plecării persoanei prejudiciate în concediul de odihnă, asa cum reiese din toate declaratiile coroborate in cauza penala.

Referitor la murături, varză murată, conform OMJ 1846 din 2010  art 6  lit d,, față de termenul prevăzut la art.5, următoarele bunuri sau valori se inventariază suplimentar,  anual, alimentele aprovizionate pentru perioada consumului de iarnă la sfârșitul perioadei de consum : cartofi, ceapă, rădăcinoase însilozate, murăturile și varza murată.

Art. 12. – Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii şi nici contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective. Prin proceduri interne, unităţile pot stabili ca la efectuarea operaţiunilor să participe şi contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective, fără ca aceştia să facă parte din comisie.

În fapt comisia condusă de doamna Toma Magdalena a găsit bunurile imputate ilegal în falsul  proces –verbal întocmit de acesta brânza, varza murată, documentele justificative, document care putea fi folosit la o falsă sesizare a unei infracțiuni de delapidare.

In fapt, la momentul preluării gestiunii, în fișele de inventar de la Serviciul Financiar figurau o mulțime de bunuri, care faptic nu existau, motiv pentru care persoana prejudiciata a fost nevoită practic ca cu ajutorul soțului acesteia să reutileze popota pentru a –si putea desfășura activitatea.

Practic de la circa 12 persoane care serveau masa , s-a trecut la circa 60-70 de persoane.

De la început doamna Dănescu Izabela nu a dorit ca persoana prejudiciata să preia gestiunea fapt pentru care nu i-a refăcut  fișa postului timp de 8 luni de zile, din mai 2019, până pe 10 ianuarie 2020, încălcîndu-i drepturile legitime de a fi remunerată conform muncii prestate si pentru a ascunde alte „matrapazlacuri”.

Pentru a o putea elimina pe persoana prejudiciata, doamna Dănescu Izabela, în loc să întocmească contract de donație conform prevederilor legale cu soțul acesteia, a încheiat contract de sponsorizare, total ilegal, fapt recunoscut de Direcția Juridică a ANP.

Întrucât la inventarierea anuală persoana prejudiciata a subliniat faptul că nu există o parte din bunurile care apăreau în evidența contabilă, doamna Dănescu Izabela a hotărît să ii sustragă actele de proveniență a bunurilor cumpărate de persoana prejudiciata personal, iar apoi în baza unei prevederi a OMJ 1846/2010, să le introducă în inventarul popotei, scăpând astfel de întrebări cu privire la bunurile cumpărate din fondurile penitenciarului.

Mai mult, cu referite la dispoziția verbală dată de doamna Dănescu Izabela în data de 20.03.2020 , Direcția Inspecție Penitenciară, în adresa nr. 6104/6870/7459/05.06.2020, la pagina 8 paragraf 6, constată : ,,din aspectele anterior menționate se constată că operațiunea de inventariere a produselor din depozitul popotei și parțial din popota cadre a unității s-a efectuat, fără a exista o decizie scrisă a directorului unității în acest sens, cu eludarea prevederilor art.8 din OMJ 1846/2010. După ce am fost pusă, de penitenciarul Ploiești, în posesia documentelor furate, cu sprijinul ANP și al Ministerului Justiției a reușit să- si recuperez parțial bunurile sale personale, nu în totalitate pentru că o parte din documente au fost sustrase.

COLOSAL

De fapt, din probele din dosarul penal se constata ca nici în acest moment ,,Popota Penitenciarului Ploiesti” nu este funcțională, deși scriptic în evidențele contabile este dotată complet.

 Oare de ce?

 Alta nucleara

Doamna Deacu pe listele de inventariere cu obiectele de inventar din Procesul verbal nr.25728/26.03.2020  întocmit de Polifrone Ciprian a semnat , fiind de acord cu listele de inventariere, iar în declarația de inventariere ”Anexa 1” din Procesul Verbal nr.30453/01.07.2020 întocmit de director adjunct Toma Magdalena, doamna Deacu afirmă sub semnătură faptul că în data de 23.03.2020, comisia condusă de Polifrone Ciprian nu a inventariat și obiectele de inventariere. Atunci ce s-a inventariat? De ce și-a schimbat declarația? Doare puscaria sau pedeapsa?

DOAMNE, astia sunt sanatosi la “caput”?

Prin adresa B2/3263/3270/04.11.2020, Penitenciarul Ploiești, recunoaște faptul că a fost necesară constituirea unei noi comisii, numită de director prin DZU din 01.04.2020 președinte director adjunct Toma Magdalena,  citam ”pentru falsificarea evidentă și nerespectarea prevederilor legale privind inventarierea” întrucât comisia din 23.03.2020, condusă de Polifrone Ciprian a încălcat prevederile legale.

În data de 20.03.2020, conform Notei de Constatare a Direcției  Inspecție Penitenciară, nr.6104/6870/7459/05.06.2020, domnul Brânzan a încălcat prevederile legale cu privire la modalitatea de numire a comisiei de inventariere, stipulate în art. 8, din OMJ 1846/2010, întrucât nu a stabilit prin decizie scrisă componența comisiei de inventariere a elementelor din popota unității și nu a solicitat în scris prezența persoanei prejudiciate în calitate de gestionar, la efectuarea inventarului.

Pe timpul desfăsurării activității popotei cadre, respectiv din iunie 2019 și până în data de 30.03.2020. nu a asigurat condițiile prevăzute pentru  activitatea popotei, conform art. 91, art.96 și 123, din O.M.J 2713/2001, fiind nevoie ca persoana prejudiciata să achiziționeze personal bunuri materiale pentru a-si putea desfășura activitatea în cadrul popotei din penitenciarul Ploiești.

Note de constatare din dosarul penal:

– la pag.4 , Deacu afirmă că persoana prejudiciata a semnat contractul de sponsorizare în biroul AFv si în incinta popotei a semnat Nir-urile. La contractual de sponsorizare înmânat soțului persoanei prejudiciate , sunt 3 Nir-uri , dar nu este semnătura persoanei prejudiciate.

– la pag.5 paragraf 2

Doamna Deacu recunoaște că persoana prejudiciata nu a dorit să se ocupe de contractual de donație, deci trebuia informat soțul acesteia și chemat pentru a i se înmâna un exemplar din contractual de donație.

-la pag.5 paragraf 3

Doamna Deacu susține că a efectuat o copie a contractului semnat, pe care a introdus-o în dosarul care conținea bonurile în original și certficatele de garanție ale bunurilor care au făcut obiectul contractului de sponsorizare, dar în procesul Verbal de inventariere condus de Toma Magdalena nu apare această copie, o alta constatare a organelor de cercetare penala.

 Prima incercare de musamalizare si de acoperirea acestor furturi, prin adrese oficiale care din punctul nostru mai mult i-au  ingropat in…penal:

La data de 03.04.2020, prin adresa nr 26020/PPPH/03.04.2020, Directorul de la aceea data, Celestin Branzan in formeaza oficial IPJ Prahova ca, „suportul optic al inregistrarilor ale camerelor de supraveghere din zona corpului administrativ se stocheaza pe o perioada de maxim 9 zile (o mare „gogoroata”, contrara tuturor prevederilor legale si ordinelor interne),  iar inregsitrarile din data de 23.03.2020 NU au fost SALVATE.

Sa specificam ca la aceea data Valentin MATEI era director adjunct si raspundea de supraveghere ar fi de prisos, cei din sistem cunosc aceste aspecte iar fapta este PENALA!

Sa mai precizam ca acelasi imputernicit a declarat ca nu stie/nu cunoaste nimic si ca „gura nu ii miroase”?

Dar cum ar fi sa revenim cu noi probe/documente cum acest „imputernicit” a efectuat „negocieri cu anchetatorii? Devine din ce in ce mai interesant si inca ne mai miram cum acest „imputernicit” este mentinut la comanda Penitenciarulului Ploiesti.  Imputernicirea ii expira la inceputul lunii aprilie si de cand am demarat dezvaluirile noastre cu documente a intrat brusc in concediu medical, probabil un colac de salvare in opinia sa sa nu fie demis si/sau schimbat. Vom reveni cu dezvaluiri si probe de domeniul fantasticului si paranormalului privind caracatita din Penitenciarul Ploiesti. (Cristina T.).

Cosmin Dorobantu, liderul FSANP, confirma dezvaluirile ziarului Incisiv de Prahova/” Caracatita din Aparatul Central si din zona Administratiei Penitenciarelor”

Furturi, falsuri si alte infractiuni succesive la Penitenciarul Ploiesti (IV)

Cum se FURA pe fata si sarabanda unor falsuri pentru acoperirea acestor furturi la Penitenciarul Ploiesti (III)

Cum se FURA pe fata si sarabanda unor falsuri pentru acoperirea acestor furturi la Penitenciarul Ploiesti (II)

O neglijenta si un abuz in serviciu savarsit de numita Tasma V. Tania, agent sef principal la Penitenciarul Ploiesti, poate costa statul roman

Bomba ecologica de la Pleasa/Atentat la siguranta nationala/IPJ Prahova, Penitenciarul Ploiesti si Tymbark

Se aude zăngănit de cătușe la “Bomba ecologica de la Pleasa”/IPJ Prahova confirma dezvaluirile noastre

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, reactioneaza prin I.G.P.R si sesizeaza organele de cercetare penala cu privire la „Bomba ecologica de la Pleasa” si atentatul la siguranta nationala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exclusiv

Cel mai mare secret al Mafiei din adevarata „mafie a gunoaielor din Prahova” va fi deconspirat, luni, 04.12.2023, orele 13.00/Politisti corupti cu functie de conducere din MAI si I.P.J. Prahova – complici la santajele gruparii de criminalitate economico-financiar organizata pe care o acopera in acest judet/DOCUMENTE SI INREGISTRARI AUDIO –  IN EXCXLUSIVITATE – Ziarul Incisiv de Prahova

Brașovul MEU

Publicat

pe

Dupa acuzele aduse de la nivelul conducerii aliantei Nord-Atlantice, prin pozitia ferm si autoritar exprimata de secretarul general adjunct NATO, prin care CORUPTIA in Romania continua sa fie un flagel national, cunoscut la nivelele autoritatilor europene si euro-atlantice,

[https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/geoana-am-avut-iluzia-ca-odata-intrati-in-nato-si-ue-ne-vom-inzdraveni-o-sa-fie-mai-putina-coruptie-m-am-inselat-2592407],

dupa controlul voit scapat de sub controlul neexercitat de autoritatile romane competente, indrituite si cu atribut de supraveghere, prin care sursa “doi si un sfert” local-maramureseana si cu acordul conducerii centrale DGIPI Bucuresti – soferul de taxi care a utilizat un alt mijloc de extragere, dupa ce cadrul MI a constatat ca actul carte de identitate CI este veritabil, la trecerea PCTF, dar nu este detinut si utilizat de detinatorul legal aflat in autoturism, ci de condamnatul Catalin Chereches, sens in care politia a acordat sprijin de extragere si de sustragere de la executarea unei sentinte penale pronuntata intr-un dosar de coruptie de o instanta juridica romana, urmeaza analiza din Consiliul JAI.

Toti ochii europeni si, in special, ai aliatilor NATO, stau pe mafia grupului de crima organizata BUZATU si legaturile acestuia, in sistemele imbaxite ale structurilor edilitar-administrative si politico-economice, care, inca, beneficiaza de un sistem aditional complex si extins, la nivel national, de inalte si profunde parghii de protectii in Statul Roman.

In sistemul militar roman, de aparare, ordine publica si siguranta nationala, inca exista o doza de patriotism care, in conditii de profunda ostilitate si dubla agresiune, pe fondul razboiului romano-roman, pe toate planurile, continua sa isi faca datoria fata de tara si fata de romani. Pentru ca Romania nu poate exista fara romani si nici romanii, din tara si din afara granitelor, nu pot…. fara Romania, desi, cum ar spune unii, statul ar fi in disolutie. Noi nu credem asta si, in continuare, vom prezenta, in cadru jurnalistic, aspectele pe care romanii trebuie sa le cunoasca si care trebuie sa ajunga in analiza si documentarea autoritatilor responsabile, asa cum si vectorii marcati de decizii grave au generat proceduri ilegale de achizitii de vaccinuri etc.

Firmele controlate de presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, a fostei sotii, Gabriela Cretu, de fiului acestora, Tudor Buzatu, investit si care a penetrat, adanc, structuri importante ale unor ministere si agentii guvernamentale romanesti, alaturi de grupul subordonat, condus de clica mafiota aflata in slujba familiei sotiei parlamentarului Eduard-Andrei Popica, regale asfaltului Emil Savin “FARMAZON”, asa cum de-altfel presa a devoalat, care au subjugat acest judet, de atatia ani de zile, asa cum si Marian Oprisan, prin mama sa, a secatuit judetul Vrancea, au pus-o de una mica, prin interpusi de talia lui Lazar Dumitru. Adica firmele din Vaslui  se fac ca lucreaza si extrag buget din Vrancea, cu acordul primarilor din vechea garda, investiti de echipa LILI Stoica Elena – Marian Oprisan.

Vorba lui Marian Oprisan: “ Mama mea sunt eu…. “ Si, astfel, mama   l-a mai imprumutat cu 1 milion euro. In total, acesta are o datorie de peste 1,5 milioane euro la mama sa. ( cititi aici: https://www.romaniatv.net/marian-oprisan-a-mai-imprumutat-1-000-000-de-euro-de-la-mama-lui-pensionara-cati-bani-ii-datoreaza-acum-baronul-de-vrancea_7560181.html )

Denuntatorul arestatului preventiv, spagarul Dumitru Buzatu, Farmazon, a fost suspect intr-un caz de omor…. unde credeti? Raspuns = la Vaslui. Acesta mai are un ginere, in afara de deputatul Popica Eduard, pe numele sau Cornel SELARU, care a vanat un om si, apoi, l-a ucis, in prezenta lui Farmazon. In prezent se afla in puscarie, pentru 16 ani, in executarea pedepsei, conform justitiei valsuiene, care l-a “inlocuit” pe Framazon, preluandu-I fapta. [ https://podul.ro/articol/21769/cine-este-denuntatorul-spagarului-dumitru-buzatu-unrege-al-asfaltului-putred-de-bogat-abonat-la-contracte-cu-statul-psd-a-fost-suspect-intr-un-caz-de-omor-ginerele-acestuia-este-deputatul-psd-eduard-popica-denuntatorul-mai-are-un-ginere-care-este-la-puscarie-pentru-ca-a-vanat-un-om-si-apoi-l-a-ucis ]

Concret, firma INVESTICO SRL, cea care a dat, pe rand, tepe, atatia ani, firmelor Profilco SRL, Becon Instal SRL Galati, Bonchance SRL Galati, Cash SRL Botosani etc banciii TBI ( Dosar nr. 129/89/2010, cu termen la data de 11.01.2024 ) si mai ales, bugentului Statului Roman, ar beneficia, in continuare, de o dubla protectie, cea a unor reprezentanti ai instantei Tribunalul Vaslui si de sistemele de relatii subterane asigurate de LD EXPERT GRUP IPURL Husi – Judetul Vaslui.

Este vorba de devoalarea unor discutii si intelegeri recente, in anumite medii, prin care reprezentantul LD EXPERT GRUP IPURL Husi, dirijat, pe anumite filiere, de capii retelei in cauza, a confirmat ca are promisiunea magistratului legal investit sa solutioneze cauza, in favoarea firmei mentionate anterior, desi instantele anterioare au pronuntat decizii contrare capetelor de cerere invocate tendentious, nelegal si netemeinic de reprezentantii intereselor oculte ale firmei INVESTICO  SRL, suveica principala pentru extragerea, curgerea si dirijarea banilor negri ai lui Buzatu et Company; chiar si dupa ce acesta a fost plasat in arest preventiv, sistemul sau de legaturi mafiote lucreaza, majoritatea acestor persoane cu functii cheie in aparatul politico-administrativ judetean si care exercita roluri diverse in formule economice subterane, continua sa influenteze decizii, la nivel judetean si nu numai, beneficiind de atributiile functiilor detinute in Consiliul Judetean Vaslui si, totodata, acumuland salarii enorme. Rolul a fost preluat de apropiatul lui Buzatu, Ciprian TRIFAN, care mentine intact aparatul CJ Vaslui si continua mandatul, sub aceleasi auspicii.

[ https://spotmedia.ro/stiri/politica/dumitru-buzatu-a-fost-suspendat-de-la-sefia-cj-vaslui-un-alt-lider-psd-considerat-un-apropiat-al-sau-ii-ia-locul ]

[ vezi Decizia – Sentinta Penala nr.138/19.12.2022, pronuntata de Tribunalul Vrancea, in dosarul nr. 1025/91/2021, instanta in speta stabilind deja ca subscrisa UAT nu datoreaza vreo suma de bani, iar administratorul INVESTICO SRL fiind condamnat pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea  art. 35 alin.1 CP, fiind vorba de 5 acte materiale, respectiv cele 5 facturi care, insumat-cumulate, ar face obiectul in disputa, aferent termenului din 29.11.2023 ]

Pe aceasta cale, sesizam autoritatile competente romane responsabile, sa ia masuri si sa previna producerea unor fapte si acte care, prin decizia presedintelui instantei, persona investita sa solutioneze cererea de revizuire formulata de UAT Panciu, intrucat ar pune in dificultate, aceasta administratie, favorizand, ilegal, LD EXPERT GRUP IPURL Husi, Judetul Vaslui, protectorul intereselor oculte si clandestine, descrise in ancheta noastra jurnalistica.

Dincolo de legatura subterana avuta de reprezentantii LD EXPERT GRUP cu magistratul invocat anterior, exista riscul ca prin adoptarea unei solutii ilegale, ticluita, in prealabil, de mafioti, asa cum s-au laudat, cu judecatorul O.D.M., in dosarul nr.1279/891/2023, avand termen in data de 29.11.2023, la TRIBUNALUL VASLUI, sa fie blocat aparatul structurii edilitare, deci caracatita reactioneaza, in interes propiu, racoland, dupa bunul plac, magistrati aserviti, care decid, in culise, in favoarea si in beneficiul unor capuse de talia firmei INVESTICO SRL si a LD EXPERT GRUP, semnalate cu acest gen de legaturi, preocupari si activitati ilegale, in zona clicii Buzatu Dumitru & “FARMAZON” etc.

Sa vedem, pentru ca suntem curiosi, dar si vigilenti, cum va reactiona autoritatea romana competenta, cat de operativ, pe linie de justitie si afaceri interne, atat inainte, cat si dupa Consiliul JAI, unde va fi ridicata, din nou, problema coruptiei din justitia romana, prin exemplificarea cazului Buzatu Dumitru – Teodor Buzatu – Gabriela Cretu etc si legaturile cu crima organizata din Moldova, pe directia Vaslui – Vrancea – Bucuresti.

Tocmai aceasta formula mafiota l-a extras si il protejeaza si in prezent, pe Marian Oprisan [ MAREAN ] care este alimentat de mama sa cu resurse, de cand a fost extras din zona de expunere publica si civica, dirijand, in schimb, din umbra, intrutotul, sistemul prezentat.

Cupola sistemului de protectii mafiote din justitie este asigurata, in continuare, de acesti magistrati, din cadrul TRIBUNALULUI VASLUI, care continua sa protezeje firmele bastanilor Oprisan & Buzatu si, de asemenea, disimuleaza solutii si decizii. Abia acum intelegem ce presiune exercita grupul de crima organizata Buzatu – Farmazon asupra magistratului responsabil, doamna OVAC Mihaela Daniela.

Concluzie: Romania este blocata in aparatul structurilor de putere si adminsitratie, locale si centrale, UE vede, ia masuri punitive in continuare, Romania se descalifica, reputatia, demnitatea, prestigiul si imaginea tarii sunt afectate considerabil si iremediabil, Statul Roman e condamnat la CEDO, contribuabilul – cetatean roman – plateste, datoria publica creste exponential, suma datorata de Romania este enorma, baronii se imbogatesc pe seama cetatenilor si, pe fond, romanul saraceste. Stimati cititori, stimati domni din institutiile de forta ale tarii, acest dosar este judecat, in faza superioara, la VASLUI, iar Europa e cu ochii pe noi.

Tot inainte, domnilor judecatori, protejati-I pe Dumitru Buzatu, Marian Oprisan si firmele lor, asigurati, in continuare, atingerea intereselor acestora si, de asemenea, securizati-Ie si maximizati-le profiturile clandestine, obtinute prin infractiuni. Ignorati orice autoritate de lucru judecat si distrugeti orice urma de autoritate publica din Romania. Dar nu uitati ca reactiile institutiilor de stat romane vigilente vor fi, de asemenea, ferme si autoritare!

Vom reveni cu elemente senzationale. (Cristina T.).

Citeste in continuare

Afaceri locale

Nu vrei să-ți mai bați capul cu managementul de roviniete?

Publicat

pe

De

Verifica rovinieta online

Nu vrei să-ți mai bați capul cu managementul de roviniete? Lasă-l în seama profesioniștilor de la rovinieta.online

Managementul de roviniete este frumos dar în același timp un calvar, în special în cadrul parcurilor auto de mari dimensiuni. Este un procedeu destul de dificil de gestionat pentru că poate fi un generator de amenzi, și nimeni nu-și dorește să se trezească la firmă cu plicuri cu amenzi. Atenția este factorul principal și din păcate un manager de flotă nu are doar rovinietele pe cap, trebuie să se ocupe de multe alte lucruri legate de întreținerea parcului auto.

Dar astăzi există soluții profesionale pentru managementul de roviniete, la care companiile pot apela cu încredere. Una dintre soluții vine de la rovinieta.online, un portal destinat achiziției și managementului de rovinietă online, care aduce în premieră și o soluție revoluționară pe parte de administrare roviniete parc auto. Astăzi poți lăsa cu totul în seama profesioniștilor managementul de rovinietă externalizând complet această muncă spre portalul rovinieta.online.

Lasă în seama profesioniștilor de la rovinieta.online managementul de rovinietă

Serviciul de externalizare a managementului de rovinieta se numește „Emitere roviniete online cu personalul nostru prin intermediul unui software dedicat” și practic, pe bază de contract, întreg managementul de rovinietă cade în seama personalului rovinieta.online. Astfel, în cazul în care apar amenzi la sediul firmei și se constată faptul că acestea sunt din vina exclusivă a personalului portalului, firma nu va avea nimic de achitat, sumele vor fi achitate de rovinieta.online. Riscurile sunt zero pentru companie, toată povara amenzii cade în seama celor de la rovinieta.online, o povară destul de grea dacă cumva discutăm de management de rovinietă de firmă de transport marfă, bazat pe camioane.

Astfel, avem de-a face cu un serviciu revoluționar, care ia de pe umerii managerilor de transport și de parcuri auto o povară destul de mare, o responsabilitate destul de mare și reușește să acorde mai mult timp companiilor pe care acestea să-l utilizeze în alte scopuri. După cum știm, managementul de rovinietă este un task destul de important, implică multă responsabilitate și nu numai, este și un proces destul de time consuming.

Cum se folosește serviciul „Emitere roviniete online cu personalul nostru prin intermediul unui software dedicat”

Este necesară plasarea unei comenzi prin intermediul unui tabel de comandă standardizat, în intervalul orar 08-17, de luni până vineri exceptând evident sărbătorile legale. Un manager de cont dedicat cu experiență relevantă în acest domeniu se va ocupa de această comandă și va oferi la nevoie asistență telefonică în caz de nevoie.

Verifica rovinieta online

Verifica rovinieta online

Cât costă acest serviciu de externalizare a managementului de roviniete?

Acest serviciu, ca de altfel toate serviciile oferite de portalul rovinieta.online, este absolut GRATUIT. Nu se taxează suplimentar și nu este nici pe bază de abonament. Prețurile pentru rovinietele achiziționate nu diferă de cele afișate pe site-ul CNAIR, dacă există o mică diferență de câțiva bani este din pricina cursului de schimb valutar.

Nu stii daca ai o rovinieta valabila astazi? Nimic mai simplu. Fa rapid online o verificare rovinieta pe un modul gratuit si cu rezultate oficiale.

La o primă vedere, acest serviciu este practic ceva ce-și dorește orice manager de parc auto, să-și ia de pe cap grija rovinietei și să aibă mai mult pentru taskurile care oricum sunt multe și dificile, după cum știm fișa postului unui manager auto este destul de lungă și ziua de multe ori mult prea scurtă pentru a reuși să ducă la bun final toate cele necesare. Din fericire există și portaluri precum rovinieta.online care vin în ajutorul acestor manageri, oferindu-le pe lângă externalizări de task-uri, unelte destul de benefice în vederea bunei desfășurări a activităților, precum acest calculator rovinieta, pe care-l pun la dispoziție absolut gratuit celor care doresc să afle diverse prețuri ale rovinietelor în funcție de categorie.

Citeste in continuare

Exclusiv

Gruparea de crima organizata locala acoperita de mafia din IPJ Prahova si de la varful MAI a fost devoalata pana si de avocati, in instanta – Ziarul Incisiv de Prahova

Brașovul MEU

Publicat

pe

Boși, locotenenți, soldați: Mafia din interiorul Poliției Române, filiala Prahova Poluarea și corupția au fost mereu în topul problemelor din Prahova; de ce ar face excepție de la regula asta oamenii de legii din județ. Beneficiind de protecție la cel mai înalt nivel, inspectorul general adjunct al Poliției Române, Eduard Mirițescu, a pus la punct in Prahova o structură de crimă organizată operând chiar în cadrul poliției. Increngătura mafiotă include polițiști de toate gradele, oameni politici, un jurnalist specializat pe șantaje, ocupând funcția informală de hoț-șef peste infractorii mărunți dintr-o zonă a județului.

Aceasta grupare de criminalitate economico – financiara organizata a fost protejata si este protejata de la varful IPJ Prahova si varful MAI.

Este elocventa inregistrarea ambientala in care „Jurnalistul” de șantaje il da de gol pe nea’ Gigel de la varful IPJ Prahova ca si-a anuntat aceasta grupare de suflet si de criminalitate economico-financiara organizata de ce perchezitii au loc a doua zi (nu este singurul caz, am mai dezvaluit si despre alte personaje care procedeaza identic cu aceast sef din IPJ Prahova!).

In articolul publicat de ziarul Incisiv de prahova la data de 20 noiembrie 2023 – Ploiești: „Jurnalist” de șantaje, purtătorul de cuvânt pe afaceri murdare al primarului Volosevici/Inregistrari audio (I) am dezvaluit adevarata fata a acestei grupari protejate de  mafia din IPJ Prahova si de la varful MAI.

In dosarul penal nr 37/P/2023, procurorul sef de sectie din cadrul DNA ST Ploiesti, Matei Adrian George a constatat mai multe fapte penale savarsite de jurnalistul santajist si de acesta grupare de criminalitate economico – financiara organizata si a disjuns cauza catre Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova cu toate probele si inregistrarile audio: „inregistrarile audio ambientale si cele efectuate prin intermediul aplicatiilor telefonice au fost transcrise in procese-verbale de catre lucratorii Serviciului Tehnic al DNA in baza ordonantelor de delegare in cauza”.

Probabil ca cei de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova sunt tintuiti pe scaun de mafia din politie (IPJ Prahova si MAI).

In concluzie, s-au dovedit faptele de CUMPARARE DE INFLUENTA, CORUPEREA ALEGATORILOR si EVAZIUNE FISCALA dar cei de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova se fac ca ploua cu toate ca dosarul este din punct de vedere juridic doar o simpla formalitate, de trimitere in judecata.

La alegerile locale din 2020, C.S. a fost omul de legătură dintre Volosevici, omul de afaceri rom G.V., ca sponsor, și șefii informali din zone ploieștene populate preponderent de romi săraci.

Este vorba de cartierele Mimiu (1800 potențiali votanți romi), Radu de la Afumați (500 votanți) și Bariera Basarab (300 votanți).

Prin intermedierea lui C.S., părțile au agreat asupra oferirii unei mici atenții de 100 de lei pentru fiecare votant. In plus, s-a decis alocarea a 20.000 – 30.000 lei pentru organizarea pentru romi a unei petreceri în ziua votului, cu mâncare și băutură. Suma totală calculată de C.S fost între 200.000 – 300.000 lei, care avea să fie oferită de omul de afaceri G.V. în schimbul obținerii, ulterior, al unor contracte vizând prelucrarea apelor uzate din județ, prin care să-și recupereze investiția. Singura promisiune care viza îmbunătățirea condițiilor de locuit ale romilor a fost astfaltarea cartierului Mimiu.

C.S. i-a cerut 300.000 lei omului de afaceri, care a fost de acord să o plătească în mai multe tranșe, până în ziua alegerilor. Cu trei zile înainte de alegeri, G.V. i-a oferit 130.000 de lei lui C.S., din care 80.000 de lei, via C.S., au ajuns la liderul rom al comunității din Mimiu. 70.000 de lei din sumă a fost împărțită votanților sub forma cadoului de 100 de lei, iar restul de 10.000 a fost reținut de lider, sub motivul că a trebuit să-și plătească verii care l-au ajutat la împărțirea pomenii electorale în comunitatea Mimiu. Ce s-a întâmplat cu restul de 50.000 de lei rămași din totalul de 130.000? Au fost reținuți de C. S., cu argumentul că sunt necesari pentru alte cheltuieli electorale.

In zilele următoare, antreprenorul rom i-a mai oferit lui C.S. 80.000 de lei pentru mită electorală adresată romilor din cartierele Radu Afumați și Bariera Basarab. Din aceștia, 10.000 de lei au fost dați celor patru lideri informali din cele două cartiere pentru mobilizarea electorală a romilor, nefiind clar ce s-a întâmplat cu restul de 70.000. La votanți n-au ajuns, în orice caz.

BANI OBTINUTI ILEGAL DE JURNALISTUL CATALIN STAVRI SI GRUPAREA indicata DIN MAFIA DESEURILOR

Timp de șase luni, omul de afaceri a solicitat onorarea promisiunii vizând acordarea contractelor preferențiale ale Primăriei firmei sale, dar C.S., purtătorul de cuvânt al lui Volosevici pe afaceri dubioase, l-a aburit și tot amânat, încât până la urmă planul s-a topit în ceață și nu s-a mai finalizat în niciun fel. Pe românește, omul rom de afaceri a fost aburit și țepuit de 210.000 lei de niște bărbați albi, stâlpi ai societății. Bani îngropați de C.S. în contul de la Bellu. Ca să nu rămână chiar în pagubă, omul de afaceri i-a solicitat lui C.S., printr-un apropiat, să pună o vorbă bună ca să obțină prelungirea unui contract aflat in derulare cu fabrica de sucuri Timbark vizând apele uzate, precum și o clauză de exclusivitate pe această activitate. C.S. a fost de acord să intervină, dar cu condiția ca G.V. să-i cedeze 50% din viitorul contract, pe firma unui prieten, Claudiu Bellu, proprietar al unui restaurant. Omul de afaceri a acceptat propunerea, dar și-a băgat în combinație și o rudă cu care C.S. să împartă partea de 50%.

Prin urmare, profitul s-ar fi dus 50% la G.V., 25% la C.S. (și Bellu) și 25% la ruda lui G.V.

Ulterior, C.S. a mai obținut de la G.V. 10.000 lei, pe care să-i dea șpagă directorului Timbark pentru a obține mult dorita exclusivitate și, ca bonus, suplimentarea activității de exploatare a apelor uzate.

Faza cu santajul si punerea in dependenta a unei misterioase directoare de la APM Prahova 

In inregistrarea publicata de Gazarul reiese cum jurnalistul spagar si santajist a publicat un articol denigrator despre directoarea de la APM prinsa fara masca in pandemie si acum face ce zice el ca „este cea mai prosta din curte”, fiind pusa in dependenta. In urma articolului, politia s-a „autosesizat” si i-a aplicat o corectie directoarei pentru lipsa mastii, ca asa se fac mnai nou santajele si punerea in dependenta de catre aceasta grupare, prin politie!

C.S. a pus la bătaie, ca argument, și o conștință de-a sa de la Garda de Mediu, o directoare care avea in atribuții și emiterea avizelor necesare funcționării Timbark și care ar putea influența decisiv obținerea contractului în termeni cât mai profitabili.

De data asta, povestea nu s-a terminat cu o țeapă, ci cu un happy end peste așteptările inițiale: nu doar că contractul a fost prelungit, dar și prețul pentru servicii a fost dublat, iar aceste servicii contractate au fost mărite numeric. Pentru ca banii să ajungă altfel decât la negru la echipa C.S.-Bellu, a fost incheiat un contract de prestare de servicii fictive de publicitate și consultanță între firma lui Bellu (Bell Studio Expresiv), și cea a lui G.V (Gentoil SRL.).

Evident, n-a fost realizat niciun material publicitar, chiar dacă bani s-au tot scurs în contul firmei. Pe de altă parte, administratorul asociat al firmei lui G.V, declară că procentul din încasările Gentoil ajuns în contul firmei lui Bellu ar fi fost nu de 25%, ci de 10%. De asemenea, mai afirmă el, cei 10.000 de lei dați teandemului C.S-Bellu, pentru a fi oferiți ca mită directorului Timbark, au fost oferiți sub forma unui contract de comision. Doar că nici de data asta lucrurile n-au mers conform înțelegerii: contractul a durat doar șase luni, după care a fost reziliat, iar din cei 20.000 pe care G.V îi vira firmei lui Bellu, doar 3.000 ajungeau la ruda sa, C.S pretinzând că o parte substanțială s-au dus sub formă de cotizație lunară, la misterioasa directoare de la Mediu care acum este pe la formatiunea politica AUR Prahova.

În sfârșit, ca deținător al unui restaurant, Bellu ar fi fost răsplătit și prin furnizarea unor servicii de catering pentru administrația locală, prin mijlocirea prefectului de Prahova.

În timp ce, prin publicația pe care o conduce, jurnalistul Cătălin Stavri vede numai mafii în jurul lui prin Ploiești și se autoflatează că e singurul care poate eradica tot ce înseamnă corupție prin urbe, acest „Batman” (după cum se supraintitulează) a furat meserie de la grupurile infracționale pe care le „investiga”.

Dintr-o înregistrare ambientală, pe care vă invităm să o ascultați, primită de redacția Găzarul, puteți afla „metodele de lucru” practicate de deontologul Cătălin Stavri, din care reiese cum îi poate manipula pe șefii din administrația locală, inclusiv pe primarul Andrei Volosevici, pe care îl înjură că „nu e în stare de nimic!” Un adevărat păpușar printre marionetele administrației ploieștene. Despre „smetiile” date și despre cum se împart foloasele, luați o pungă de floricele și ascultați înregistrarea de mai jos. Comentariile sunt de prisos!

Inregistrarea o regasiti in articolul de mai jos

Un adevărat păpușar printre marionetele administrației ploieștene. Despre „smetiile” date in fituica sa de santaj și despre cum se împart foloasele, luați o pungă de floricele și ascultați înregistrarea de mai jos. Comentariile sunt de prisos!

https://gazarul.ro/2023/08/25/jurnalistul-catalin-stavri-vrea-sa-candideze-la-primaria-ploiesti-pentru-ca-asta-nu-e-in-stare-de-nimic-dintr-o-inregistrare-reiese-cum-acesta-deconspira-traficul-de-influenta-si-sa/

Vom reveni cum se negociaza spagile din contractele cu primaria, cu bani publici (inregistrari audio). (Cristina T.).

 

Citeste in continuare
Advertisement

Parteneri

Ultimile Noutăți din Brașov

Eveniment6 minute inainte

HONOR anunță viitorul smartphone-urilor pliabile și tehnologiei centrate pe nevoile utilizatorului la Forumul Global Fortune 2023

Brandul global de tehnologie HONOR a participat la Forumul Global Fortune 2023 din Abu Dhabi pentru a discuta despre viitorul...

Uncategorized2 ore inainte

Samsung Galaxy Tab A9 și Galaxy Tab A9+ acum disponibile și în România: Divertisment și Productivitate, accesibile tuturor românilor

Descoperă o lume nouă și captivantă a vizionării imersive, multitasking-ului simplu și conectivității fără întreruperi în ecosistemul Galaxy București, România –...

Exclusiv13 ore inainte

Cel mai mare secret al Mafiei din adevarata „mafie a gunoaielor din Prahova” va fi deconspirat, luni, 04.12.2023, orele 13.00/Politisti corupti cu functie de conducere din MAI si I.P.J. Prahova – complici la santajele gruparii de criminalitate economico-financiar organizata pe care o acopera in acest judet/DOCUMENTE SI INREGISTRARI AUDIO –  IN EXCXLUSIVITATE – Ziarul Incisiv de Prahova

Dupa acuzele aduse de la nivelul conducerii aliantei Nord-Atlantice, prin pozitia ferm si autoritar exprimata de secretarul general adjunct NATO,...

Social3 zile inainte

Florin Gioga şi-a anunţat candidatura ca independent la Primăria Sinaia

Primarul oraşului Sinaia va avea un adversar dificil la alegerile locale din anul 2024 în persoana lui Florin Gioga. Acesta...

Uncategorized5 zile inainte

HONOR Magic V2: design ultra subțire și o baterie de 5000 mAh

  Într-o epocă în care smartphone-urile sunt elementele de legătură între lumea personală și cea profesională, durata de viață a...

Uncategorized5 zile inainte

PENNY a atins pragul de 359 de magazine în România

Planurile de expansiune ale PENNY România avansează rapid cu deschiderea a patru noi magazine în patru județe ale țării –...

Uncategorized5 zile inainte

easySales: 263 lei, valoarea medie a comenzilor de Black Friday, 65% cu plata online

Cea mai mare comandă realizată prin magazinele din platformă a depășit 23.000 de lei și a constat în preamplificatoare și...

echipamente fast food echipamente fast food
Uncategorized5 zile inainte

Cu echipamente fast food de top, puteti duce conceptul de QSR la nivel de perfectiune

In acest articol, vom explora modul in care utilizarea de echipamente fast food de top poate contribui la perfectionarea conceptului...

Vâlcea Vâlcea
Turism6 zile inainte

Descoperă magia schiatului în Vâlcea: Destinații încântătoare pentru iubitorii de zăpadă

Dacă ești în căutarea unei destinații de schi unică și plină de farmec iarna aceasta, ești în locul potrivit! Vâlcea...

Uncategorized6 zile inainte

realme anunţă peste 200 milioane de telefoane vândute la nivel global

București, România – 27 noiembrie 2023 – realme a anunțat oficial că livrările sale globale de smartphone-uri au depășit 200 milioane...

Uncategorized6 zile inainte

AOC și Philips Monitors fac progrese remarcabile în procesul de sustenabilitate, confirmate de certificarea EPEAT Climate+

București, 28 noiembrie 2023 – MMD, unul dintre cele mai importante companii de tehnologie din lume, partener licențiat al brandurilor pentru...

SocialO săptămână inainte

Cum să construiești o casă durabilă

Toți proprietarii își doresc păstrarea calității construcțiilor pe care le dețîn. Din complexul de lucrări care conduc la atingerea acestei...

Top Știri